czwartek, 20 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r.

W dniu 18 czerwca 2013 r. ogłoszona została miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r., która wynosi 42,00 zł.
W Monitorze Polskim z 2013 r. pod poz. 538 ogłoszone zostało obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r., które wynosi 42,00 zł.
Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 19 czerwca 2013 r.