poniedziałek, 17 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: Oznakowanie CE na wszystkich materiałach budowlanych

Od 1 lipca br. wszystkie materiały budowlane obecne na rynku będą musiały posiadać oznakowanie CE. Producenci oceniają, że nowe regulacje wpłyną na bezpieczeństwo dostępnych materiałów, gdyż wyższe wymagania będą sprzyjały wyeliminowaniu z rynku niskiej jakości produktów.
Dnia 1 lipca br. dobiegnie końca okres przejściowy i pełne zastosowanie znajdą wszystkie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu materiałów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.04.2011, s. 5 z późn. zm.). Po tej dacie co do zasady wszystkie materiały budowlane będą musiały być zaopatrzone w certyfikat CE i deklarację właściwości użytkowych. Nowa deklaracja ma zawierać opis cech wyrobu oraz zasady jego stosowania podane w oparciu o wiarygodne dane.
W praktyce oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa materiałów dostępnych na rynku. Teraz konieczne będzie nie tylko zadeklarowanie, ale również posiadanie odpowiednich badań technicznych potwierdzających właściwości danego produktu.
Problem jakości materiałów budowlanych obecnych na polskim rynku poruszany jest od lat. Badania i kontrole wskazują, iż z jakością i bezpieczeństwem produktów nie jest u nas dobrze. A pod lupę brane były tylko wybrane rodzaje materiałów jak np. styropian i kleje. O konieczności poprawy świadczą nie tylko wyniki kontroli, ale także inicjatywy grup producentów najbardziej popularnych produktów jak okna, cement czy styropian. Powołują oni wspólne inicjatywy i edukują konsumentów czym powinni się kierować w wyborze materiałów, by nie trafić na bubel.
Nowe regulacje wprowadzą jeszcze jedną ważną zmianę. Na deklaracji właściwości użytkowych w imieniu producenta, importera czy dystrybutora podpisać się będzie musiał imiennie, z podaniem stanowiska konkretny pracownik. Wprowadzone zmiany na równi stawiają producenta z importerem i dystrybutorem. Do tej pory to na producentach spoczywało więcej odpowiedzialności, z czego korzystały firmy importujące tanie produkty produkowane np. w Azji.
Źródło: www.rockfon.pl, stan z dnia 14 czerwca 2013 r.