wtorek, 11 czerwca 2013

BHP i prawo pracy: Rząd zajmie się minimalnym wynagrodzeniem na rok 2014

Na dzisiejszym posiedzeniu Rząd zajmie się założenia projektu budżetu państwa na rok 2014. Rozpatrzy też zgłoszone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. oraz zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.
Podczas obrad Komisji Trójstronnej pod koniec maja nie doszło do porozumienia pracodawców i strony związkowej w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. Związkowcy proponowali by minimalne wynagrodzenie wzrosło o 120 zł.
Pracodawcy natomiast optowali za podniesieniem minimalnego wynagrodzenia o wskaźnik wynikający z ustawy, czyli ponad 80 zł.
W połowie maja wiceminister pracy Jacek Męcina informował, że rząd proponuje wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku o około 80 zł.
Rada Ministrów zajmie się również propozycją dotyczącą zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. Do obliczenia wskaźnika wzrostu świadczeń przyjmuje się wielkość inflacji dla gospodarstw domowych emerytów w poprzednim roku i realny wzrost płac.