poniedziałek, 24 czerwca 2013

Wybór wykonawcy na „Wykonanie materiałów reklamowych dla Lokalnego Punkt Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu”.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn.„Wykonanie materiałów reklamowych dla Lokalnego Punkt Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu” z dnia 07.06.2013w ramach projektu pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., został rozstrzygnięty.
W wyniku oceny zadanie to zostało zlecone firmie :

Agencja Reklamowa - LEADER
Marek Brodowski
ul. Dwernickiego 4, 45-049 Opole
Gratulujemy!!!