piątek, 7 czerwca 2013

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: Wykonanie materiałów reklamowych dla Lokalnego Punkt Informacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu”. Treść ogłoszenia  w załączeniu.

http://izbarzem.opole.pl/iroblogger/20130607pkksu.pdf