wtorek, 30 lipca 2013

BHP i prawo pracy: BHP w sektorze hotelarskim, restauracyjnym i gastronomicznym

Sektor hotelarski, restauracyjny i gastronomiczny (HORECA) jest w Europie jednym z sektorów, w których powstaje najwięcej miejsc pracy. Zatrudnionych jest w nim prawie 8 milionów osób. Podkreśla to znaczenie odpowiedniego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zapobiegania zagrożeniom pod względem wypadków przy pracy i chorób zawodowych w tym sektorze.
Sektor HORECA obejmuje głównie restauracje i bary, w których znajduje się trzy czwarte miejsc pracy. Inni pracodawcy w tym sektorze to ośrodki campingowe, schroniska młodzieżowe i kafeterie. Przeważają przedsiębiorstwa niewielkie, zatrudniające mniej niż 10 osób. Kobiety stanowią nieco ponad połowę siły roboczej. Zazwyczaj jest to zatrudnienie czasowe, w nieregularnych godzinach, nisko płatne i o małych perspektywach zawodowych. W sektorze pracuje wysoki odsetek ludzi młodych. Cechy charakterystyczne sektora HORECA, które mogą mieć ujemny wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), są następujące: duże obciążenie pracą; wydłużony czas pozostawania w pozycji stojącej i nieruchomej; kontakt z klientami (niekiedy trudnymi); wysoki wskaźnik pracy wieczorami i w weekendy, co zakłóca równowagę między pracą a życiem osobistym pracownika; wysoki poziom stresu; monotonna praca; molestowanie, a nawet przemoc ze strony klientów, współpracowników i pracodawców; dyskryminacja kobiet i osób z innych krajów.
Źródło: www.osha.europa.eu/pl, stan z dnia 29 lipca 2013 r.