środa, 3 lipca 2013

BHP i prawo pracy: Statystyka wypadków przy pracy w I kwartale 2013 r.

W I kwartale 2013 r. odnotowano 17.641 wypadków przy pracy, co daje ok. 196 wypadków dziennie z tego:
wypadki lekkie – 17.484, co daje ok. 194 wypadki dziennie;
wypadki ciężkie – 98, co daje ok. 1 wypadku dziennie;
wypadki śmiertelne – 59, co daje ok. 0,65 wypadku dziennie,
z tego:
kobiety – 6.317 co daje 70,1 wypadku dziennie;
młodociani 17.
Do najczęstszych przyczyn wypadku należało m.in.:
nieprawidłowe zachowanie pracownika – 19.172 przypadki;
niewłaściwy stan czynnika materialnego (w tym wady konstrukcyjne, niewłaściwa eksploatacja, wady materiałowe) – 2.921 przypadków;
brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym – 2.213 przypadków;
niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika – 2.289 przypadków;
nieprawidłowa organizacja stanowisk pracy – 1.840 przypadków;
niewłaściwa organizacja pracy – 1.559 przypadków;
wady materiałowe czynnika materialnego - 592 przypadki;
stan psychofizyczny pracownika – 556 przypadków;
nieużywanie sprzętu ochronnego – 476 przypadków.
Najczęstszymi wydarzeniami powodującymi uraz były m.in.:
uderzenie przez obiekt w ruchu – 2.513 przypadków;
kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym – 1.893 przypadki;
uwięzienie, zmiażdżenie – 882 przypadki;
przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia - 429 przypadków;
kontakt z płomieniem, gorącymi przedmiotami – 210 przypadków.
Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych ogółem liczba wypadków przedstawia się następująco:
Poniżej 18 – 17 wypadków;
18 – 19 - 68 wypadków;
20 - 29 – 3.560 wypadków;
30 – 39 – 4.661 wypadków;
40 – 49 – 4.081 wypadków;
50 – 54 – 2.251 wypadków;
55 – 59 – 2.211 wypadków;
60 – 64 - 680 wypadków;
65 i więcej - 112 wypadków.
Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego, stan z dnia 2 lipca 2013 r.