wtorek, 9 lipca 2013

BHP i prawo pracy: W czerwcu niższe bezrobocie

MPiPS poinformowało, że w czerwcu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,2%. W porównaniu do maja br. to spadek o 0,3 punktu procentowego.
Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2013 roku wyniosła 2 112,3 tys. osób (na podstawie informacji nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca maja br. roku spadła o 64,0 tys. osób (o 2,9%). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (czerwiec 2012 – maj 2012) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 49,5 tys. (o 2,5%). Zatem drugi miesiąc z kolei spadek liczby bezrobotnych był silniejszy niż przed rokiem.
Do obniżenia się bezrobocia przyczyniła się zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji, spowodowanych w głównej mierze podejmowaniem pracy, w tym prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, przy zbiorach owoców, itd.), niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy, jak również aktywizacją bezrobotnych w ramach aktywnych form. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2013 roku wyniosła 75,1 tys. i w porównaniu do maja 2013 roku spadła o 1,3 tys., czyli (o 1,8%).
W czerwcu br. również liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy była wyższa niż przed rokiem (o 7,8 tys. tj. o 11,6%). W czerwcu ub. roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,3 tys. ofert pracy, czyli o 9,4% (o 7,0 tys. ofert) mniej niż w maju ub. roku.
Spadek liczby bezrobotnych w czerwcu 2013 roku miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) odnotowany został w województwie:
- pomorskim - o 4,1%;
- zachodniopomorskim - o 4,1%;
- opolskim - o 4,0%;
- warmińsko-mazurskim - o 3,8%;
- wielkopolskim - o 3,8%.
W czerwcu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 do 0,7 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy spadek natężenia bezrobocia miał miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (o 0,7 punktu) i zachodniopomorskim (o 0,6 punktu). Najsłabszy w województwie mazowieckim (o 0,2 punktu procentowego).
Nadal skrajnymi województwami pod względem wysokości wskaźnika bezrobocia były województwa: wielkopolskie (9,7%) i warmińsko-mazurskie (20,2%).
- Na wyniki składają się nie tylko prace sezonowe, ale też w dużym stopniu interwencje na rynku pracy, jakie państwowe służby zatrudnienia podejmują dzięki środkom z Funduszu Pracy - skomentował sytuację minister Kosiniak-Kamysz. - Nie bez znaczenia jest też pewne ożywienie w gospodarce.
Minister Kosiniak-Kamysz podkreślił, iż na wyniki składają się prace sezonowe, pewne ożywienie w gospodarce, ale też w dużym stopniu interwencje na rynku pracy, jakie państwowe służby zatrudnienia podejmują dzięki środkom z Funduszu Pracy. Minister przypomniał też o właśnie uruchomionych dodatkowych 60 mln zł, pochodzących z rezerwy ministra pracy i pozostałych realizowanych programach, takich jak "Wsparcie w starcie". Zapewnił też, że w razie potrzeby wystąpi do ministra finansów o dodatkowe środki z Funduszu Pracy.
Źródło: www.mpisp.gov.pl, stan z dnia 8 lipca 2013 r.