wtorek, 2 lipca 2013

BHP i prawo pracy: ZUS - informacja o stanie konta ubezpieczonego w nowej szacie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę Informacji o stanie konta ubezpieczonego za lata 2011 i 2012. Informacja ma zmienioną szatę graficzną oraz dołączoną wkładkę edukacyjną informującą o najważniejszych elementach obecnego systemu emerytalnego.
Informacja o stanie konta zawiera dane o wysokości:
1) zwaloryzowanego kapitału początkowego,
2) zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
3) składek na ubezpieczenie emerytalne w wysokości nominalnej w podziale na miesiące (za rok 2011 i 2012),
4) składek zaewidencjonowanych na subkoncie,
5) zwaloryzowanych składek na subkoncie,
6) hipotetycznej emerytury,
7) składek na OFE.
Wszystkie dane zawarte w Informacji są dostępne on-line na Platformie Usług Elektronicznych (pue.zus.pl), do której wgląd jest całkowicie bezpłatny i w pełni bezpieczny.

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 1 lipca 2013 r.