wtorek, 16 lipca 2013

BHP i prawo pracy: ZUS: obsługa reklamacji w zakresie błędów popełnianych przez instytucje obsługujące wpłaty składek

Od lipca 2013 r. obsługa reklamacji w zakresie błędów popełnianych przez instytucje obsługujące wpłaty składek, obejmujące zwrot wpłat przekazanych nadmiarowo, wpłat nienależnych oraz zwrot nadpłat powstałych w wyniku ich przekazania, będzie realizowana w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS, według właściwości miejscowej płatnika składek, na którego koncie została zaewidencjonowana wpłata.
Z uwagi na powyższe wnioski dotyczące zwrotu nadpłat należy kierować do Oddziałów ZUS właściwych ze względu na siedzibę płatnika składek.

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 15 lipca 2013 r.