czwartek, 11 lipca 2013

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem Fundacji Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Fundacja Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich działające na obszarze gmin: Polska Cerekiew, Cisek, Bierawa, Reńska Wieś, Pawłowiczki, Lubrza, Głogówek informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:
  1. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
  2. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

    Limit dostępnych środków dla przedsiębiorców oraz osób zakładających działalność:
    994 223 zł
Termin składania wniosków: 16.07.2013 r. – 31.07.2013 r.

Miejsce składania wniosków:
wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD: Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Zakrzowie, ul. Parkowa 23, II piętro (boczna klatka schodowa), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Szczegółowa informacja o konkursie znajduje się TUTAJ

Zapraszamy także na stronę: