wtorek, 16 lipca 2013

Trwa rekrutacja do projektu "Inwestycje POdKLucz drogą do przetrwania firm budowlanych w warunkach spowolnienia gospodarczego"

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach (pomoc de minimis) organizowanych w ramach Projektu „Inwestycje POdKLucz drogą do przetrwania firm budowlanych w warunkach spowolnienia gospodarczego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Grupę docelową projektu stanowi 60 Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw świadczących usługi budowlane z obszaru województwa opolskiego oraz ich 70 Pracowników,w tym 35 o wykształceniu co najwyżej średnim i 15 w wieku powyżej 50.

Zakres szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:
- Monter rusztowań (80 godzin, 10 dni, 15 osób)
Nabyte uprawnienia: zaświadczenie uprawniające do montażu rusztowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2011r. (Dz.U.Nr 118,poz.1263). Szkolenie kończy się egzaminem państwowym.
- Operator wózków widłowych (64 godziny, 8 dni, 15 osób)
Nabyte uprawnienia: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzające nabycie kwalifikacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002r. (Dz.U.Nr 70, poz. 650).
- Posadzkarz (Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)
Teoria 48 godzin, praktyka 46 godzin, 12 dni, 16 osób
Nabyte uprawnienia: tytuł mistrza w zawodzie posadzkarz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005r. (Dz.U.Nr 215, poz.1820).
- Murarz (Teoria 48 godzin, praktyka 60 godzin, 14 dni, 16 osób)
Nabyte uprawnienia: tytuł mistrza w zawodzie murarz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005r. (Dz.U.Nr 215, poz. 1820).
- Docieplenia budynków (Teoria 48 godzin, praktyka 60 godzin, 22 dni, 15 osób)
Nabyte uprawnienia: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z wzorem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające nabyte umiejętności.
- Monter suchej zabudowy (108 godzin, 15 osób, 25 dni)
Nabyte uprawnienia: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej potwierdzające nabyte umiejętności.
- Uprawnienia gazowe E+D, elektryczne do 1kV (pomiar, dozór+eksploatacja) -30 godzin, 15 osób, 8 dni
Nabyte uprawnienia: świadectwo kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz.U.Nr 89, poz. 828). Szkolenie kończy się egzaminem państwowym.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej Projektu: www.podklucz.cechprudnik.eu lub w Biurze Projektu (Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Łukowa 1, 48-200 Prudnik).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest otrzymanie potwierdzenia o zakwalifikowaniu Uczestnika do projektu.

Szczegółowych informacji udziela:
Zbigniew Lachowicz
Kierownik Projektu
tel. kom. 600 429 548
tel. 77 436 39 26