poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Prawo Pracy: Pilotaże rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej ruszają od września

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich poinformowało, że od września br. rozpocznie się realizacja pilotaży rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej.
Projekt systemowy, w ramach którego będą realizowane pilotaże, został zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Na terenie 40 powiatów, które przystąpią do przeprowadzenia pilotażu przetestowane zostaną nowe kompleksowe rozwiązania w zakresie udzielenia wsparcia rodzinom wielodzietnym korzystającym z pomocy społecznej oraz instrumentów rynku pracy. Powiaty przystępujące do realizacji pilotażu będą mogły uzyskać dofinansowanie m.in. na utworzenie Centrów dla Rodzin (placówek, które w sposób kompleksowy będą udzielały wsparcia rodzinom wielodzietnym w zakresie integracji społecznej i zawodowej). Celem Centrów jest przełamanie dotychczasowych schematów przeciwdziałania procesom marginalizacji społecznej i ekonomicznej, skoncentrowanych na udzieleniu wsparcia poszczególnym osobom, na rzecz pracy z całą rodziną.
Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 23 sierpnia 2013 r.