piątek, 30 sierpnia 2013

Prawo Pracy: Wykonywanie w niedziele i święta pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej - proponowane zmiany

Sejm, podczas 47. posiedzenia, w pierwszym czytaniu rozpatrzy poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks pracy. Projekt zezwala na wykonywanie w niedziele i święta pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Dotyczyć ma to pracy na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego, jego oddziału lub przedstawicielstwa w związku z różnicami w dniach wolnych od pracy występującymi w różnych krajach. Jest to rozszerzenie istniejącego w k.p. katalogu rodzajów pracy, których wykonywanie jest dozwolone w niedziele i święta. Obecnie można w te dni pracować m.in. przy pracy zmianowej, w ruchu ciągłym, w transporcie i komunikacji, przy pilnowaniu mienia i ochronie osób oraz w handlu, gastronomii, hotelarstwie i turystyce. Proponowana zmiana ma pomóc w rozwoju centrów biznesowych wykonujących usługi na rzecz przedsiębiorców zagranicznych, u których obowiązują inne niż w Polsce kalendarze świąt i strefy czasowe. Zdaniem autorów wprowadzenie proponowanych rozwiązań pomoże utrzymać istniejące oraz stworzyć nowe miejsca pracy w sektorze usług finansowych i tym samym poprawi konkurencyjność polskiego rynku pracy. Projekt wpłynął do Sejmu 14 maja 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Platforma Obywatelska. 9 lipca 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 29 sierpnia 2013 r.