wtorek, 27 sierpnia 2013

Prawo Pracy: Zmiany w ustalaniu kapitału początkowego

Kapitał początkowy kobiet, które przed 1999 rokiem korzystały z urlopu wychowawczego zostanie ustalony według korzystniejszych zasad.
Tak wynika z ogłoszonej 23 sierpnia 2013 r. ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 960). Osoby, które przed dniem 1 stycznia 1999 r. przepracowały jedynie część roku kalendarzowego i miały przez to niższą wartość kapitału początkowego, będą mogły skorzystać z korzystniejszego sposobu ustalania kapitału początkowego.
Zmiana wejdzie w życie 1 października 2013 r.
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 26 sierpnia 2013 r.