piątek, 6 września 2013

BHP i prawo pracy: Jak rozpoznać dobre samopoczucie w pracy?

Dobre samopoczucie w pracy jest niezbędne dla jakości życia pracowników oraz dla wydajności jakiejkolwiek firmy. W związku z rozpoznaniem znaczenia tego zagadnienia, zorganizowano międzynarodową konferencję pod hasłem „Praca, dobre samopoczucie i dostatek: aktywne starzenie się w miejscu pracy”, która odbyła się w dniach 26-28 sierpnia w Helsinkach.
W wydarzeniu uczestniczyła dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) dr Christa Sedlatschek. Eksperci wykorzystali jedyną w swym rodzaju szansę omówienia zapotrzebowania na badania i rozwój oraz opracowania rozwiązań w zakresie polepszenia samopoczucia pracowników.
Więcej informacji na temat dobrego samopoczucia w miejscu pracy znaleźć można w raporcie EU-OSHA oraz streszczeniu „Dobre samopoczucie w miejscu pracy: tworzenie pozytywnego środowiska pracy", dostępnych na stronie internetowej Agencji.
Źródło: www.osha.europa.eu, stan z dnia 5 września 2013 r.