wtorek, 3 września 2013

Prawo Pracy: Od 1 października miesiąc urlopu wychowawczego dla drugiego rodzica

Dzięki nowym zasadom dotyczącym urlopu wychowawczego, wchodzącym od 1 października, jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie przysługiwał również drugiemu rodzicowi.
Nowelizacja ustawy podwyższa także z trzech do czterech miesięcy wymiar urlopu wychowawczego, który może być jednocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców. Dodatkowo, urlop będzie mógł być wykorzystywany w pięciu, a nie jak dotychczas, w czterech częściach.
Dłuższy będzie okres, w którym można wykorzystać urlop - dotychczas było to możliwe do ukończenia przez dziecko czterech lat, obecnie - do pięciu. Jest to podyktowane koniecznością dostosowania przepisów do nowych regulacji dotyczących urlopu rodzicielskiego. Chodzi o to, by wszyscy rodzice mogli skorzystać ze wszystkich uprawnień przysługujących po urodzeniu dziecka. Jeżeli któryś z opiekunów zrezygnuje ze swojej części urlopu wychowawczego (której nie można przenieść), oznaczać to będzie, że urlop wyniesie maksymalnie 35 miesięcy.
Przyjęte zmiany dostosowują polskie prawo do wymogów UE. Pozwolą na większe zaangażowanie w opiekę nad dzieckiem obojga rodziców, a także uelastycznią możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 2 września 2013 r.