czwartek, 19 września 2013

Prawo Pracy: Pracodawcy będą mogli skorzystać z ulg przy opłacaniu składek, jeśli zatrudnią młodych bezrobotnych

Od przyszłego roku pracodawcy będą mogli skorzystać z ulg przy opłacaniu składek, jeśli zatrudnią młodych bezrobotnych - zadeklarował Jacek Męcina, wiceminister pracy.
Chodzi o zwolnienie od obowiązku opłacania składek na fundusze: gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz pracy, a także – w przypadku zatrudnienia osoby podejmującej pierwszą pracę – o refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Taka deklaracja padła z ust wiceministra podczas konferencji „Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej”, która miała miejsce wczoraj w Warszawie.
Jacek Męcina potwierdził też, że od przyszłego roku w drodze ustawy zostanie wprowadzona zasada, zgodnie z którą młodzi w ciągu 4 miesięcy od zakończenia formalnej edukacji lub po utracie zatrudnienia mają otrzymać dobrą jakościowo ofertę pracy, praktyk, stażu lub dalszego kształcenia. Takie rozwiązanie ma stanowić realizację unijnych gwarancji dla młodych. W Unii Europejskiej zostanie nią objęta młodzież do 25. roku życia, w Polsce oprócz nich także osoby do 30 lat.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 19 września 2013 r.