poniedziałek, 2 września 2013

Prawo Pracy: Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w urlopie wychowawczym

Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Ustawa ma na celu stworzenie większej zachęty do dzielenia się urlopem wychowawczym i korzystania z niego przez oboje rodziców oraz godzenie pracy zawodowej a także życia prywatnego i rodzinnego przez pracujących rodziców.
Ustawa przeznacza po jednym miesiącu (z 36 miesięcy urlopu wychowawczego) do wyłącznego wykorzystania przez każdego z rodziców. Oznacza to, iż prawa do tego jednego miesiąca nie można przenieść na drugiego z rodziców.
Ponadto podwyższono z trzech do czterech miesięcy wymiar urlopu wychowawczego przysługującemu każdemu z rodziców, z którego mogą korzystać jednocześnie.
Zwiększono (do pięciu) liczbę części, na które można dzielić urlop wychowawczy. Dotychczas można było wykorzystać urlop wychowawczy w czterech częściach.
Zniesiono również zasadę proporcjonalności urlopu wypoczynkowego w stosunku do powracającego z urlopu wychowawczego w sytuacji gdy pracownik po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego korzysta z urlopu wychowawczego i powraca do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego.
Ponadto, zgodnie z nowelizacją, bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2013 r.
Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 30 sierpnia 2013 r.