czwartek, 12 września 2013

W Stowarzyszeniu Kraina Św. Anny są jeszcze pieniądze dla mikroprzedsiębiorców

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach naboru nr X/2013 i nr XI/2013 w zakresie działania 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju tj.:
  • Małych Projektów,
  • Odnowa i rozwój wsi,
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  • Tworzenie i rozwój  mikroprzedsiębiorstw.
Wnioski przyjmowane będą od 30 września 2013r. do 17 października 2013r.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są TUTAJ

Informacji nt. naboru udziela: Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

tel.: +48 77 44 67 131