Bezpłatne szkolenia dla spawaczy oraz operatorów koparko-ładowarek

Firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt swoim zasięgiem obejmuje województwo opolskie i skierowany jest do 120 osób zarejestrowanych w KRUS, mających co najmniej 18 lat, które gotowe są podjąć zatrudnienie poza rolnictwem. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci usług doradczych oraz szkoleń zawodowych.
1. Kompleksowe usługi doradcze:
- indywidualne doradztwo z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
- Indywidualne doradztwo z pośrednikiem pracy

2. Szkolenia zawodowe:
-Spawacz metodą MIG lub MAG
-Opiekun w domu pomocy społecznej
-Operator Koparko - Ładowarki
-Pracownik obsługi biurowej

Kursy operatorów koparko-ładowarki i spawacza będą realizowane w Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych SOMAR w Brzegu. Informacje o Ośrodku SOMAR na www.somar-sc.pl

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie: http://zmiananalepsze.consultor.pl