środa, 2 października 2013

BHP: Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Państwowa Inspekcja Pracy zainaugurowała 11 września 2013 r. nową ogólnopolską kampanię pod hasłem: "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie". Gospodarzem inauguracji był Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.
Kampania skierowana jest przede wszystkim do pracowników i ich bezpośrednich przełożonych zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych, zwłaszcza w przemyśle przetwórczym i budownictwie, a także do małych firm. Głównym jej celem jest zapobieganie wypadkom przy pracy spowodowanym przyczynami organizacyjnymi i ludzkimi, w tym nieprawidłowym lub samowolnym zachowaniem się pracowników, a także np. niewłaściwym posługiwaniem się lub wręcz nieużywaniem sprzętu ochronnego.
Podczas panelu dyskusyjnego, wprowadzającego w tematykę kampanii, przypomniano, że w 2012 r. najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowało w zakładach przetwórstwa przemysłowego i branży budowlanej. Inspektorzy pracy w czasie kontroli wielokrotnie stwierdzali niewystarczające przygotowanie pracowników do pracy, niską jakość oceny ryzyka i działań pracodawców związanych z procedurą wypadkową. Zwrócono uwagę, że wystarczy przewidywać konsekwencje własnego zachowania, planować pracę, nie lekceważyć procedur, żeby praca stała się bardziej bezpieczna. - Nie chcemy straszyć, ale rozbudzać wyobraźnię. Tak niewiele trzeba, by uniknąć śmierci. Wystarczy myśleć o bezpieczeństwie w pracy, przewidywać konsekwencje własnego zachowania, pracę zaplanować, nie lekceważyć procedur. Zmienić swoje nastawienie z „muszę” na „chcę” – to przesłanie kampanii przekazane podczas jej inauguracji przez wiceszefa PIP.
Wskazano, że bezpieczeństwo pracy to łańcuch uregulowań i wystarczy że jedno ogniwo się przerwie, a może dojść do wypadku przy pracy. Bezpieczeństwo osób wykonujących pracę nie jest sprawą prywatną, ale publiczną, a inspekcja pracy jako organ państwowy nad warunkami pracy poprzez swoje działania promocyjne i prewencyjne stara się promować kulturę bezpiecznej pracy.
Konferencja była okazją do zaprezentowania się przez Laureatów konkursu PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Grupa “Lotos”, Gdańskie Inwestycje Komunalne z Gdańska oraz “Eaton Automotive” z Tczewa zaprezentowali swoje “dobre praktyki” w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Data publikacji: 1 października 2013 r.