poniedziałek, 21 października 2013

BHP i prawo pracy: Badania lekarskie ważne u nowego pracodawcy?

Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego i aktualnego (od poprzedniego pracodawcy) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Obecnie przy zmianie zatrudnienia pracownik musi wykonać badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania.
Takie rozwiązania przewiduje przygotowany przez Ministra Gospodarki projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Pracodawca nie będzie musiał wysyłać nowego pracownika na badania lekarskie, jeśli ten posiada (od poprzedniego pracodawcy) ważne i aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wyjątek mają stanowić pracownicy zatrudniani do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Obecnie (art. 229 k.p.) przy zmianie zatrudnienia pracownik jest zobowiązany do wykonania badań lekarskich przed podjęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania.
Ponadto projekt zakłada ponadto:
- zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę,
- zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym).
Projekt został przekazany do konsultacji.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 18 października 2013 r.