wtorek, 15 października 2013

BHP: Posłowie przyjęli informację o programach prewencyjnych

Sejmowa komisja ds. kontroli państwowej przyjęła dnia 10 października br. informację głównego inspektora pracy o wynikach i efektach realizacji programów prewencyjnych PIP dla mikro i małych przedsiębiorstw, mających na celu poprawę warunków pracy. Przedstawił ją Krzysztof Bielecki, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy.
Powiedział, że mikro i małe przedsiębiorstwa pełnią podstawową rolę w polskiej gospodarce, stanowiąc 97 proc. wszystkich firm działających na rynku. Tylko podczas ubiegłorocznych kontroli inspektorzy pracy ujawnili w nich ponad 76,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Sektora tego dotyczyło także aż 84 proc. wszystkich nałożonych przez inspektorów pracy mandatów karnych i 86 proc. wniosków o ukaranie skierowanych do sądu.
W celu poprawy stanu bezpieczeństwa pracy oraz przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała i wdrożyła programy prewencyjne przeznaczone dla mikro i małych firm. Ich idea oparta jest na zasadzie samokontroli. Pracodawca, używając narzędzi przygotowanych przez PIP, identyfikuje występujące w zakładzie nieprawidłowości i zagrożenia zawodowe, następnie podejmuje czynności w celu ich eliminacji bądź ograniczenia. Pozytywne ukończenie programu weryfikowane jest w drodze kontroli audytowej inspektora pracy.
Krzysztof Bielecki omówił szerzej najważniejsze programy prewencyjne PIP: „Zdobądź Dyplom PIP" – program skierowany do sektora mikroprzedsiębiorstw (do 9 zatrudnionych), „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa" – program dla małych zakładów pracy (do 49 zatrudnionych) i „Spełnianie minimalnych wymagań bhp przez użytkowane maszyny i urządzenia" – program dla przedsiębiorstw wykorzystujących maszyny w swojej działalności.
Podkreślił, że udział w programach prewencyjnych PIP jest dla wielu przedsiębiorców okazją do poprawy warunków pracy w sposób nieskomplikowany, stosunkowo tani i mało stresujący. Bezpłatne szkolenia oferowane przez PIP dają szansę zdobycia wiedzy o obowiązkach osób zarządzających pracownikami i sposobach zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wskazówki udzielane przez inspektorów pracy pozwalają zdiagnozować miejsca o największych zagrożeniach wypadkowych, a dzięki przykładom dobrych praktyk szybko i niedrogo obniżyć poziom tych zagrożeń.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 14 października 2013 r.