środa, 9 października 2013

Prawo Pracy: Od dziś świadczenia z programów wspierających zatrudnienie są zwolnione z PIT

Dziś wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1123).
Minister Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w ramach programów specjalnych w stosunku do dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie to nowy instrument, który daje swobodę kreowania działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników programu specjalnego i obejmuje racjonalne wydatki ponoszone na zakup środków trwałych, materiałów i usług, niezbędnych w procesie aktywizacji zawodowej lub utrzymaniu miejsc pracy. Stanowią uzupełnienie usług i instrumentów rynku pracy i mają zastosowanie w sytuacji, kiedy proces aktywizacji i doprowadzenia do zatrudnienia wymaga niestandardowych działań.
Zaniechanie poboru podatku dochodowego zapewni pełne wykorzystanie przeznaczonej na ten cel kwoty środków Funduszu Pracy. Dodatkowo, w związku z tym, że specyficzne elementy często przybierają formy nietypowe i trudne do wyceny, zwolnienie zlikwiduje problem związany z wyliczeniem kwoty należnego z tytułu ich uzyskania podatku.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 8 października 2013 r.
Data publikacji: 8 października 2013 r.