środa, 16 października 2013

Prawo Pracy: PFRON: nowe wzory deklaracji i informacji

Nowe wzory deklaracji i informacji:
1. Deklaracje
Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U., z 2013 r. poz. 32 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 553) zostały wprowadzone nowe wzory deklaracji miesięcznych i rocznych. Nowe wzory deklaracji obowiązują począwszy od okresu sprawozdawczego wrzesień 2013r.
2. Informacje
Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 33 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 530) zostały wprowadzone nowe wzory informacji miesięcznych i rocznych. Nowe wzory informacji obowiązują począwszy od okresu sprawozdawczego wrzesień 2013 r.

Nowe wzory deklaracji i informacji - korygowanie złożonych dokumentów
1. Korygowanie deklaracji
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U., z 2013 r. poz. 32 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 553).
Deklaracje za okresy sprawozdawcze od grudnia 2012 r. do sierpnia 2013 r. złożone na formularzach wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2011 r., Nr 44, poz. 231) należy skorygować przez złożenie za pomocą systemu e-PFRON2 w terminie do 20 października 2013 r. deklaracji wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U., z 2013 r. poz. 32 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 553)
2. Korygowanie informacji
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 33 oraz Dz. U. z 2013 r., poz. 530).
Informacje za okresy sprawozdawcze od października 2012 r. do sierpnia 2013 r. złożone na formularzach wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 63, poz. 329) należy skorygować przez złożenie za pomocą systemu e-PFRON2 w terminie do 20 października 2013 r. informacji wg wzorów ustalonych w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 33).
Źródło: www.pfron.org.pl, stan z dnia 16 października 2013 r.