środa, 6 listopada 2013

BHP: „Zdrowe miejsca pracy” według EU-OSHA

Znaczenie oceny ryzyka w miejscu pracy, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach, jest jednym z głównych problemów podejmowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), która w ostatnich latach promuje praktyczne sposoby zarządzania ryzykiem w miejscu pracy i ograniczania ryzyka.
Jednym z elementów kampanii EU-OSHA jest organizowanie konkursów dobrych praktyk. Konkurs dobrych praktyk honoruje firmy i organizacje, które znalazły innowacyjne sposoby ochrony bezpieczeństwa pracowników w Europie. Prowadzone są również europejskie badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks – ESENER). Badanie to umożliwia wgląd w europejskie przedsiębiorstwa, w ich działania dotyczące przewidywania nowych rodzajów ryzyka związanych ze zmianą miejsc pracy oraz zarządzania nimi, a także wsparcie, którego mogą potrzebować w swoich działaniach.
W ciągu ostatnich dwóch lat, w ramach kampanii „Zdrowe miejsca pracy” (2012-2013), czy “Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy” (2013) nagłaśniano znaczenie oceny ryzyka jako kluczowego elementu skutecznej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Dzięki odpowiednim praktykom w zakresie oceny ryzyka można zapobiec wielu wypadkom (w UE mają one miejsce co 4,5 sekundy). Konieczne jest więc jak najszybsze uświadomienie pracodawcom, pracownikom, przedstawicielom ds. bhp i innym decydentom, że prawidłowa ocena ryzyka jest kluczowym elementem skutecznej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
Aby pomóc przedsiębiorstwom - w szczególności małym i średnim - w przeprowadzaniu w sposób systematyczny i dokładny oceny ryzyka zawodowego i określaniu środków, które muszą one podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, Agencja udostępnia nieodpłatnie szeroki zakres materiałów, w tym narzędzia on-line umożliwiające ocenę ryzyka, wraz z listami kontrolnymi i planami pomocnymi przy objaśnianiu procesu oceny ryzyka zawodowego. Narzędzia te stanowią wspólny projekt Agencji i jej unijnych partnerów społecznych.
Bardziej szczegółowe informacje na temat prowadzonych kampanii można znaleźć na stronie: www.osha.europa.eu/en/campaigns.

Data publikacji: 6 listopada 2013 r.