piątek, 15 listopada 2013

Prawo Pracy: Od grudnia wzrośnie wynagrodzenie pracownika młodocianego

Od 1 grudnia nieznacznie wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 13 listopada 2013 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2013 r. wyniosło 3651,72 zł. Jest ono wyższe o 39,21 zł od przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 r., które wynosiło 3612,51 zł.
Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 grudnia 2013 r. wyższe i będzie wynosiło:
1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 146,07 zł,
2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 182,59 zł,
3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 219,10 zł.
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 grudnia do 28 lutego 2014 r. będzie wynosiła:
1) w pierwszym roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 14,26 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 9,49 zł (płatnik), 2,19 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 3,58 (ubezpieczony),
2) w drugim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 17,82 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 11,87 zł (płatnik), 2,74 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 4,47 (ubezpieczony),
3) w trzecim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 21,38 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe – 14,24 zł (płatnik), 3,29 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 5,37 (ubezpieczony).

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2013 r.