środa, 13 listopada 2013

Prawo Pracy: Zmiana we wzorach dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Dnia 7 grudnia 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 1298).
Mocą tej nowelizacji zmieniony zostanie wzór prawa jazdy wydawanego na terytorium RP (określony w załączniku do tego rozporządzenia) oraz jego opis. Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.


Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 12 listopada 2013 r.