wtorek, 19 listopada 2013

4-12-2013 Seminarium „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych”

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości pragnie zaprosić dyrekcję szkoły, nauczycieli i nauczycielki, instruktorów i instruktorki praktycznej nauki zawodu, przedstawicieli przedsiębiorców, którzy kształcą w zawodach takich jak: technik pojazdów samochodowych, mechanik samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych i blacharz samochodowy, do udziału w spotkaniu regionalnym Projektu „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych”, które odbędzie się 04 grudnia 2013 r. w godzinach 11:00 –15:00 w Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione założenia Projektu, w ramach którego nauczyciele i nauczycielki mogą wziąć udział w bezpłatnych praktykach, które odbywać się będą w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Spotkanie to będzie także okazją do skonsultowania założeń programów praktyk opracowanych przez ekspertów z nauczycielami przedmiotów zawodowych, instruktorami praktycznej nauki zawodu, przedstawicielami pracodawców oraz organizacji pozarządowych, kuratoriów, szkolnictwa zawodowego, samorządów, itp. Projekt realizowany jest pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji, działającym przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Projektu: www.moto.mirip.org.pl. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy także do kontaktu pod adresem e-mail: motoryzacyjny@mirip.org.pl oraz pod numerem telefonu (22) 838 32 17 wew. 143 i 160 lub pod numerem faxu (22) 838 35 53. Będziemy wdzięczni za kontakt i informacje z Państwa strony. Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 21.11.2013 r.

 Małgorzata Stodulna
 Kierownik ProjektuRamowy Program
seminarium regionalnego projektu

Programy doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych”
04 grudnia 2013 roku,
godz:11:00

Miejsce: Izba Rzemieślnicza w Opolu

ul. Katowicka 55
45-061 Opole

Szczegóły:


Godzina

Temat

11.00 – 12.00
Rejestracja uczestników.
Poczęstunek (kawa, herbata, ciasteczka).
12.00 – 12.05
Powitanie uczestników przez Zespół Projektowy.
12.05 – 12.25
Prezentacja podstawowych założeń Projektu przez
Kierownika projektu Panią Małgorzatę Stodulną.
12.25 – 12.50
Prezentacja zasad uczestnictwa w Projekcie nauczycieli/ek, instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu oraz przedsiębiorstw przez Specjalistę ds. rekrutacji, promocji i obsługi uczestników Panią Agnieszkę Bieńkowską,
12.50 – 13.00
Odpowiedzi na pytania uczestników spotkania
13.00 – 13.45
Przerwa obiadowa
13.45 – 14.00
Prezentacja podstawowych założeń i zapisów Programów Doskonalenia Zawodowego opracowanych w ramach projektu
14.00 – 14.30
Dyskusja na temat podstawowych barierami, przeszkodami oraz szansami związanymi z uczestnictwem i organizacją praktyk dla nauczycieli/ek
i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodów w województwie opolskim
14.30 – 14.45
Podsumowanie spotkania przez Kierownika projektu
14.45 – 15.00
Pytania i odpowiedzi.
15.00 – 15.15
Zamknięcie spotkania regionalnego.

Organizator: Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,
tel. 22 838 32 17 wew. 143;