wtorek, 1 kwietnia 2014

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu Norma PRO (3 dni, 18h lekcyjnych) - 10 - 14 kwietnia 2014

W dniach 10, 11 i 14 kwietnia w godzinach 15:30 - 20:00 organizujemy Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu Norma PRO. Zajęcia mają formę warsztatów, na których uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiarów i kosztorysów ofertowych. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.