poniedziałek, 16 grudnia 2013

Od stycznia wzrosną składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

Od stycznia zmieni się wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców na ubezpieczenia społeczne. Dochód zadeklarowany jako podstawa wymiaru tych składek w 2014 r. nie może być bowiem niższy niż 2247,60 zł.
Sejm przyjął ustawę budżetową, która zakłada, że kwota prognozowanego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosi 3746 zł. To od tej kwoty ustalana jest podstawa do ustalania składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).
Najniższa składka na ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru) będzie więc wynosiła 438,73 zł. Składka na ubezpieczenie rentowe (8% podstawy wymiaru) - 179,81 zł, a najniższa składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru) - 55,07 zł. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 1 stycznia 2014 r. nie może przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. 9365 zł. Od 2014 r. maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie będzie ulegała zmianie co 3 miesiące. ale jest określona na cały rok.
Ponadto wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego wzrośnie również podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w całym 2014 r. będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w 2014 r. będzie wynosiło 1680 zł).

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 16 grudnia 2013 r.