wtorek, 16 grudnia 2014

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.
Planowany termin rozpoczęcia kursu pierwsza dekada stycznia 2015.

kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.

Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

środa, 10 grudnia 2014

Główny inspektor pracy przedstawił program na 2015 rok

Jasny, klarowny, ambitny, kompleksowy, nowoczesny – tak określali w dyskusji program działania PIP na 2015 r. członkowie Rady Ochrony Pracy podczas posiedzenia 2 grudnia br. w gmachu Sejmu. Program przedstawiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
 W nadchodzącym roku Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje przeprowadzenie 88 tys. kontroli, a do 150 tys. pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i innych osób świadczących pracę, rolników indywidualnych – skieruje zaproszenia do udziału w przedsięwzięciach prewencyjno-promocyjnych. W 2015 r. realizowany będzie trzeci etap długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych. Szczególna uwaga ma być zwrócona na zasadność zawierania umów cywilnoprawnych, a także na prawidłowość zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę. Działania kontrolne uzupełni kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę”.

wtorek, 9 grudnia 2014

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w styczniu

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuję, że w miesiącu styczeń 2015 planuje przeprowadzić szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu zdarzenia. Ponadto szkolenie ma na celu również utrwalenie podstawowej wiedzy zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy oraz kształtowania właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach ratunkowych. Szkolenie skierowane jest dla pracodawców i pracowników firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej:
Damian Ozorkiewicz

tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

piątek, 5 grudnia 2014

Egzamin: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w styczniu 2015 roku planuje przeprowadzić egzamin mistrzowski dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Pracodawcy lub mistrzowie w zawodzie malarz-tapeciarz szkolący uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego tożsamego z zawodem szkolonym. Zebraną dokumentację (wnioski + wymagane załączniki) proszę przesłać do Wydziału Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu.

Więcej informacji tel. 77 454 31 73 w.20, 22 lub damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl 

Komisja Europejska stawia na MŚP

Ruszyła kampania informacyjna Komisji Europejskiej o wspieraniu przedsiębiorczości przez UE, w ramach projektu komunikacyjnego „Unia Europejska: pracujemy dla Ciebie”.

środa, 26 listopada 2014

PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCHSzanowni Państwo,
Mam przyjemność poinformować Państwa o wprowadzeniu do oferty Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (Funduszu) nowego produktu – PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego. Jest to produkt nowy na rynku krajowym. Dużą korzyścią dla firm korzystających uczestniczących w postępowaniach przetargowych jest uproszczony, szybki system ich przyznawania i uruchamiania wadiów.
Aktualnie poręczenia wadiów mogą otrzymać przedsiębiorcy tylko z 5-ciu regionów (województw). Z uwagi na powyższe, dla zwiększenia powszechności korzystania przez firmy z tej formy zabezpieczenia Fundusz wprowadził do 31.12.2014 r. promocyjne warunki ich udzielania poręczeń.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu Doradcy Fundusz telefonicznie pod numerem telefonu 77/44-15-620 lub e-mailowo biuro@orfpk.opole.pl.

poniedziałek, 17 listopada 2014

Doradztwo dla przedsiębiorców w ramach Punktu Konsultacyjnego KSU

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje że od 1 października 2014 roku świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorców w ramach projektu „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z tym zapraszamy  wszystkich przedsiębiorców z województwa opolskiego do skorzystania z doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy można uzyskać w różnych obszarach tematycznych:
 • MODUŁ I spełnienie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
 • MODUŁ II marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, tworzenia opisów produktu i usług, wykorzystania nowoczesnych technologii)
 • MODUŁ III organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, systemy finansowo księgowe)
 • MODUŁ IV finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa)
 • MODUŁ V rejestracja działalności gospodarczej (konsultacje profilu zakładanej działalności, formy opodatkowania, dokumenty do ZUS)

Zapraszamy do kontaktu:
Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług
tel. 77 454 31 73 w.20,22,24,31


info@izbarzem.opole.pl

piątek, 14 listopada 2014

Darmowy wyjazd studyjny do Niemiec dla przedsiębiorców w ramach projektu “Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu”

Instytut ceramik ICiMB w Opolu- Groszowicach oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu zapraszają przedsiębiorców z terenu Opolszczyzny do uczestnictwa w  darmowym wyjeździe studyjnym do Niemiec w terminie: 19.- 21.11.2014. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu "Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W ramach wyjazdu zapewnione zostanie: tłumaczenia symultaniczne, zwiedzanie instalacji, przejazd komfortowym autokarem, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie zgodne z programem, opiekę pilota oraz zespołu projektowego
Chętnych zapraszamy do zapisywania się od zaraz.
Kontakt z organizatorami:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
tel. (+48) 600 322 213 
lub
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Dział Przedsiębiorczości
 tel. 77 40 33 649

środa, 5 listopada 2014

Od 1 listopada wyższe progi dochodowe

Próg dochodowy do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015 wzrósł 1 listopada 2014 roku. Dochód rodziny, upoważniający do ubiegania się o zasiłek, w przeliczeniu na jedną osobę wzrósł o 35 zł i nie może przekraczać 574 zł.
W sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (czyli takie, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) obowiązuje nieco wyższy próg dochodowy. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł bowiem przekraczać kwoty 664 zł (do 31 października 2014 roku było to 623 zł). W tym przypadku kryterium dochodowe wzrosło o 41 zł.
Tyle samo, tj. 664 zł, wynosi również od 1 listopada 2014 r., kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego (do 31 października 2014 roku było to 623 zł).


Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 5 listopada 2014 r.


poniedziałek, 3 listopada 2014

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.
Planowany termin rozpoczęcia kursu przełom grudnia i stycznia.

kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.

Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH W LISTOPADZIE W ATRAKCYJNEJ CENIE

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu listopadzie br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22

damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

czwartek, 30 października 2014

Postaw na pracę 2.0

W jaki sposób zatrudnić osobę niepełnosprawną? Jakie korzyści materialne i społeczne wynikają z zatrudniania osób niepełnosprawnych? Jesteś osobą niepełnosprawną i szukasz pracy? 

Fundacja Aktywizacja zaprasza 13 listopada 2014 r. o godzinie 10.00  do Powiatowego Centrum Kultury przy ul. Dworcowej 23 w Strzelcach Opolskich na Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych „Postaw na pracę. 2.0”

środa, 29 października 2014

SPOTKANIA INFORMACYJNE PT. „MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIOCÓW W RAMACH RPO WO2007-2013” W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców nt. dotacji dla mikroprzedsiębiorstw oraz pozadotacyjnych form wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

piątek, 24 października 2014

Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.  

W czwartek 23 października Sejm uchwalił nowelę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych zacznie obowiązywać już od stycznia 2015 r.

Powstał projekt zmian kodeksu pracy dotyczący umów terminowych

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji kodeksu pracy dotyczący umów terminowych. Jego główne założenia to: ograniczenie okresu trwania umowy na czas określony oraz wprowadzenie limitu takich umów, ujednolicenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony, rezygnacja z umów o pracę na czas wykonania określonej pracy, wprowadzenie możliwości ponownego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

środa, 22 października 2014

Konkurs o tytuł „Młodego Inspektora Pracy”

Uczestnicy konkursu, uczniowie reprezentujący opolskie szkoły ponadgimnazjalne o profilu budowlanym, zostali ocenieni na podstawie realizacji dwóch praktycznych zadań konkursowych. Pierwsze z nich polegało na ocenie materiału zdjęciowego z kontroli inspektorów pracy – wyszukaniu i zapisaniu zagrożeń przy pracach budowlanych, a także prawidłowych - bezpiecznych rozwiązań stosowanych w budownictwie.

13 proc. pracowników obawia się o swoje życie lub zdrowie w miejscu pracy

Zaledwie 13 proc. pracowników obawia się o swoje życie lub zdrowie w miejscu pracy. Zdecydowana większość (87 proc.) czuje się tam bezpiecznie, biorąc pod uwagę zabezpieczenia zapewniane przez pracodawcę.
Poczucie zagrożenia pracowników jest znacznie mniejsze niż rzeczywiste zagrożenie. Ponad połowa pracowników (57 proc.) czuje się w pracy bezpieczniej, niż wynika to z potencjalnego ryzyka związanego z wykonywanym przez nich zawodem.

piątek, 17 października 2014

Finał regionalny konkursu dla młodzieży szkół budowlanych o tytuł Młodego Inspektora Pracy

17 października 2014 roku w w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbywa się finał konkursu dla młodzieży szkół budowlanych o tytuł Młodego Inspektora Pracy.
Podobnie do ubiegłorocznej edycji konkursu, zadaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym będzie rozwiązanie dwóch praktycznych zadań.

wtorek, 14 października 2014

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej już w listopadzie.

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuję, że w miesiącu listopad 2014 planuje przeprowadzić szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu zdarzenia. Ponadto szkolenie ma na celu również utrwalenie podstawowej wiedzy zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy oraz kształtowania właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach ratunkowych. Szkolenie skierowane jest dla pracodawców i pracowników firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej:
Damian Ozorkiewicz

tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

Posłowie chcą płatnej soboty pracującej

Projekt przewiduje, że jeśli pracodawca nie będzie mógł dać wolnego za przepracowaną sobotę lub gdy pracownik będzie chciał za nią pieniądze i złoży odpowiedni wniosek, wówczas dostanie dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy. Chodzi o sytuacje gdy pracodawca nie ma możliwości przyznania dnia wolnego, bo np. kończy się okres rozliczeniowy i sobota była ostatnim dniem pracy albo pracownik rozchorował się i jest na zwolnieniu dłużej niż przez okres rozliczeniowy.

piątek, 10 października 2014

Za święto 1 listopada pracodawca odda dzień wolny

W zakładach pracy najczęściej dniem harmonogramowo wolnym od pracy jest sobota. W 2014 roku mamy dwa święta, które przypadają w sobotę: był to 3 maja oraz zbliżający się 1 listopada. Pracodawcy, u których dniem wolnym od pracy jest sobota, muszą za te dni udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy.

czwartek, 9 października 2014

Międzynarodowe Spotkania Przedstawicieli Handlowych/ Oferta dla firm opolskich

Przedsiębiorcy opolscy zainteresowani nawiązaniem współpracy z przedstawicielami handlowymi na terenie Niemiec proszeni są o kontakt z Biurem Województwa Opolskiego w Moguncji. Oferta firm zostanie przedstawiona podczas dwóch międzynarodowych spotkań przedstawicieli handlowych organizowanych przez Izby Przemysłowo-Handlowe w Bielefeld oraz Düsseldorfie.

wtorek, 7 października 2014

SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH W PAŹDZIERNIKU W ATRAKCYJNEJ CENIE

Wrzesień i październik to miesiące, w których pracodawcy podpisują umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi. Należy pamiętać, że nie można dopuścić pracownika do pracy bez wcześniejszego przeszkolenia z zakresu bhp (szkolenie wstępne).
Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu październiku br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

piątek, 26 września 2014

Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z powołanym przepisem w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
- używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących:
w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu, spełniających wymagania określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203),
w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;

Ankieta konkursu Złota Setka 2014

Izba Rzemieślnicza w Opolu we współpracy z Opolskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Nową Trybuną Opolską oraz Izbą Rolniczą zachęca do udziału w II edycji „Złotej Setki” przedsiębiorstw województwa opolskiego. W tym roku po raz pierwszy mogą brać udział mikro i małe przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa rolne. Dane dotyczące przedsiębiorstw, które mają obowiązek sprawozdawczy zbierane są z baz danych Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast dane jednoosobowych działalności gospodarczych, mikro i małych przedsiębiorstw pozyskiwane są z ankiet, które każdy przedsiębiorca może wypełnić online klikając na link: ankieta Złota Setka 2014
 
Można również pobrać ankietę w formie doc lub pdf i po wypełnieniu proszę ją dostarczyć do jednej z instytucji współorganizujących ranking lub przesłać e-mailem na adres: info@izbarzem.opole.pl.

Celem obecnej edycji „Złotej Setki” przedsiębiorstw województwa opolskiego jest stworzenie listy rankingowej w oparciu o dane finansowe, kadrowe itp. Po raz pierwszy mogą zaprezentować się mikro i małe firmy, w których drzemie duży potencjał. Sektor mikro i małych przedsiębiorstw jest bardzo ważny w aspekcie dynamiki rozwoju regionu i stanowi ważny element. Niestety niejednokrotnie jest on marginalizowany. W związku z powyższym zachęcam do wypełniania ankiet każdego przedsiębiorcę: i tego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, mikro, małego czy średniego.

Do pobrania:
ankieta Złota Setka 2014.pdf
ankieta Złota Setka 2014.docx

czwartek, 25 września 2014

Krajowe Forum Jednolitego Rynku SIMFO 2014

W Warszawie, 16-17 października, odbędzie się Krajowe Forum Jednolitego Rynku SIMFO 2014. Organizatorami spotkania jest Ministerstwo Gospodarki oraz Komisja Europejska.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wchodzisz na rynek pracy w UE albo jesteś zainteresowany problematyką jednolitego rynku UE, zapraszamy do wzięcia udziału w Krajowym Forum Jednolitego Rynku SIMFO 2014.Tematem spotkania będzie "Dekada polskiej przedsiębiorczości na jednolitym rynku UE".
 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

źródło: www.zrp.pl 

poniedziałek, 22 września 2014

Podsumowanie projektu


Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. Niniejszy artykuł jest krótkim podsumowaniem projektu stażowego „Modern craft qualifications on the European labor market”- „Nowoczesne kwalifikacje rzemieślnicze na europejskim rynku pracy” realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

Uczestnikami projektu była 46-osobowa grupa uczniów w zawodzie fryzjer (31 osób) oraz mechanik pojazdów samochodowych (15 osób).
Staż, w formie 3-tygodniowej praktyki, był najważniejszą częścią projektu i odbył się w III turach:
- Grupa uczniów w zawodzie fryzjer – 10.11.2013 – 30.11.2013
- Grupa uczniów w zawodzie fryzjer – 24.03.2014 – 11.04.2014
- Grupa uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – 15.06.2014 – 5.07.2014
Instytucją partnerską / partnerem w projekcie była Izba Rzemieślnicza w Poczdamie, która zapewniła
staż w nowoczesnym i dobrze wyposażonym centrum szkoleniowym Zentrum für Gewerbeförderung
Götz. Wyjazd do Niemiec poprzedziło przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne.
W ramach tego przygotowania zorganizowane zostały kursy języka niemieckiego, Dzień Niemiecki –
z prezentacjami dotyczącymi historii, kultury i współczesnego oblicza Niemiec, a także szkolenie prowadzone przez pedagoga i kurs na temat bezpieczeństwa podróży i pobytu za granicą oraz warsztaty z profesjonalnej obsługi klienta, pisania i składania dokumentów urzędowych.
W czasie trwania stażu uczestnicy zapoznali się z organizacją pracy w bogato wyposażonych pracowniach, ze stosowanymi rozwiązaniami technologicznymi, technicznymi, logistycznymi i kontrolą jakości, głównie w zakresie rozwiązań innowacyjnych w stosunku do rozwiązań polskich. Uczestnicy w wolnym czasie zwiedzili m.in. Poczdam, Berlin oraz inne urokliwe miejsca w okolicy.
Po zakończeniu stażu uczniowie wysoko ocenili miejsce stażu, instruktora niemieckiego oraz opiekuna. Każdy z uczestników prowadził dziennik stażu, w którym zapisywał codziennie wykonywane czynności. Pobyt w Niemczech pozwolił młodzieży na doskonalenie języka niemieckiego, tym bardziej, że uczniowie musieli się nim posługiwać nie tylko podczas praktyk, ale także w miejscu zamieszkania w internacie. Wyjazd miał również znaczenie dla rozwoju
osobowego uczestników: kształtował postawy asertywne, zwiększył ich poczucie własnej wartości, umożliwił nawiązanie nowych znajomości. Instruktorzy szkolący wysoko ocenili umiejętności, pracowitość i wiedzę fachową stażystów, czego potwierdzeniem były certyfikaty oraz listy referencyjne, które otrzymali wszyscy uczestnicy. Dodatkowym potwierdzeniem wiedzy,
kwalifikacji i kompetencji zdobytych przez uczniów w czasie stażu jest dokument Europass Mobilność, wydany w dwóch językach: polskim i niemieckim. Certyfikaty, listy referencyjne i Europass na pewno ułatwią w przyszłości znalezienie dobrej pracy przez uczestników projektu.

PROJEKT: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

czwartek, 18 września 2014

Bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu efektywności energetycznej, fotowoltaiki i kogeneracji dla firm z sektora MŚP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do udziału w projekcie „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”, w ramach którego realizowane są bezpłatne szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania kogeneracji oraz systemów fotowoltaicznych w firmach z sektora MŚP.
Podczas szkoleń i doradztwa pokażemy jak obniżyć zużycie energii w Twojej firmie. Sprawdzimy, jaki system fotowoltaiczny i kogeneracyjny będzie dla niej optymalny.
Pracownicy firm uczestniczący w projekcie wezmą udział w dwudniowym szkoleniu, a następnie skorzystają z indywidualnego doradztwa. Terminy i miejsce szkolenia oraz doradztwa zostaną uzgodnione z przedsiębiorstwami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Zarówno szkolenia jak i doradztwo przeprowadzą eksperci posiadający wysokie kwalifikacje w danej tematyce.
Efektem udziału w projekcie będzie opracowanie dla każdej z firm planu działań proekologicznych, który zostanie przygotowany w oparciu o zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstwa i jego charakterystykę energetyczną i będzie zawierał rekomendacje dotyczące sposobów obniżenia zużycia energii.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oferowane w ramach projektu doradztwo oraz szkolenia są dla przedsiębiorstw bezpłatne i stanowią dla nich pomoc de minimis.
Korzyści dla firm biorących udział w projekcie to: 
 • opracowanie planu ograniczenia zużycia energii elektrycznej i redukcji kosztów z tym związanych,
 • opracowanie schematu wykorzystania instalacji kogeneracyjnej i fotowoltaicznej,
 • sporządzenie prognoz finansowych, planu produkcji energii i pokrycia zapotrzebowania na prąd.
W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie wystarczy wypełnić formularz kwalifikacyjny dostępny na stronie projektu: www.ekoinnowacjedlafirm.pl.
Nasi lokalni koordynatorzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do projektu:
tel. + 61 827 09 89, e-mail: biuro@ekoinnowacjedlafirm.pl
Projekt „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach i jest współfinansowany przez Unię Europejskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego.środa, 17 września 2014

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Od 23 września 2014  rozpoczyna się kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

Ukończenie kursu pedagogicznego jest wymogiem koniecznym w przypadku podpisania z uczniem umowy o praktyczną naukę zawodu. Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
 • 25 godzin psychologii
 • 25 godzin pedagogiki
 • 20 godzin metodyki
 • 10 godzin praktyk metodycznych
 • 6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu, tj. we wtorki i czwartki od godziny 15:30 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 13:45.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 770 zł brutto. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

W celu zapisu na kurs prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty pod nr telefonu 77 454 31 73 w. 22 lub 20.

Mamy jeszcze wolne miejsca!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

piątek, 12 września 2014

Sukces Województwa Opolskiego na 41. Międzynarodowych Targach Meblowych MTM 2014 w Ostródzie

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki/OCRG w ramach realizowanego projektu Opolska Platforma Innowacji było koordynatorem stoiska promocyjnego Województwa Opolskiego podczas 41. Edycji międzynarodowych targów meblowych MTM 2014 w Ostródzie w terminie 02.- 05.09.2014. Stoisko  występowało na tych targach pod hasłem promocyjnym: „Opolskie w formie”, które w swojej treści łączyło  dwa ważne elementy przekazu, po pierwsze symbolizując opolskie meblarstwo w połączeniu z innowacyjnym designem, jako jedną z kluczowych branż i dynamicznie rozwijających się specjalizacji regionalnych oraz ogólnie dobrą kondycję (formę) szybko rozwijającej się  regionalnej gospodarki.

środa, 10 września 2014

Kilometry oszczędności dla Ciebie i Twojej firmy na stacjach Orlen i Bliska

Przyjeżdżasz na stację benzynową, tankujesz paliwo i podajesz kasjerowi kartę rabatową BIZNESTANK. Zapłacisz za zakup paliwa mniej niż wynosi cena z pylonu. Przecież to kilometry oszczędności dla Twojej firmy!

Rabaty otrzymujesz niezależnie od ilości paliwa, które kupujesz. Program BIZNESTANK umożliwia odbieranie faktur zbiorczych raz w miesiącu na stacji, na której została podpisana umowa

Co zrobić aby otrzymać kartę BIZNESTANK wraz ze zniżką dla przedsiębiorców zrzeszonych w cechach rzemieślniczych?
1. Udaj się na najbliższą stację ORLEN lub BLISKA
2. Podpisz umowę i odbierz kartę rabatową BIZNESTANK
3. Wyślij informację do Izby Rzemieślniczej w Opolu o podpisaniu umowy
4. Ciesz się rabatami i tankuj taniej

BIZNESTANK to oferta PKN ORLEN przy współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Opolu specjalnie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zrzeszonych w cechach rzemieślniczych, oparta na wykorzystaniu karty magnetycznej.  Karta BIZNESTANK umożliwia automatycznie naliczanie rabatów na prawie 1300 stacjach ORLEN i BLISKA w całej Polsce jak również skraca czas obsługi oraz fakturowania na stacjach paliw. Umowę rabatową można zawrzeć od ręki, bezpośrednio na wybranej stacji płockiego koncernu, oznaczonej znakiem BIZNESTANK. Wystarczy przedstawić kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej oraz wypełnić na miejscu formularz.

Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Izbą Rzemieślniczą w Opolu:
telefonicznie pod numerem 77 454 31 73 lub mailowo info@izbarzem.opole.pl

Więcej informacji o kartach BIZNESTANK:
www.biznestank.pl
www.flota.orlen.plCzas to pieniądz. Zacznij oszczędzać już dziś!

piątek, 5 września 2014

Wynajem powierzchni biurowej po preferencyjnych stawkach w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości

Izba Rzemieślnicza w Opolu w ramach Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie miała do wynajęcia pomieszczenia po preferencyjnych stawkach dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub osób prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata. Do dyspozycji pozostało już tylko 1 pomieszczenie mieszczące się w budynku Izby przy ulicy Katowickiej 55 w Opolu.

Szczegóły uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego. tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.

Poniżej rzuty oferowanych pomieszczeń. 


Wynajem powierzchni biurowej, sal szkoleniowych (...)

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania do wynajęcia pomieszczenia biurowe zlokalizowane na II piętrze. Posiadamy również do wynajęcia pomieszczenia biurowe na IV piętrze dla osób rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż trzy lata (w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości) w budynku Izby Rzemieślniczej, mieszczącej się przy ulicy Katowickiej 55.


Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego. tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.


Do zaoferowania mamy także sale wykładowe i szkoleniowe. Szczegóły znajdziecie państwo tutaj.

środa, 3 września 2014

SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH WE WRZEŚNIU W ATRAKCYJNEJ CENIE

Miesiąc wrzesień to miesiąc, w którym pracodawcy podpisują umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi. Należy pamiętać, że nie można dopuścić pracownika do pracy bez wcześniejszego przeszkolenia z zakresu bhp (szkolenie wstępne).
Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu wrześniu br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu lub seminarium odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA


Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.
Planowany termin rozpoczęcia kursu przełom września i października.

kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Upomnienie za brak statystycznej karty wypadku?

Przepisy § 3 rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, (dalej r.s.k.w.) stanowią, iż statystyczną kartę sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Statystyczną kartę sporządza się według (§ 4 r.s.k.w.) objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, które są określone w załączniku nr 2 do r.s.k.w. Część I statystycznej karty sporządza się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Część II, uzupełniającą, statystycznej karty sporządza się w terminie umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania, o którym mowa w § 5 ust. 2 r.s.k.w.

czwartek, 21 sierpnia 2014

Szkolenia osób zatrudnionych na zlecenie

Kwestie szkolenia bhp oraz badań lekarskich osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej są uregulowane w art. 304 i 3041 ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Przepis art. 304 k.p. określa obowiązki pracodawcy wobec „pracowników cywilno-prawnych”, natomiast art. 3041 k.p. – obowiązki pracownicze, o których mowa w art. 211 k.p., rozciąga również na tę kategorię podwładnych.
Przypomnijmy, że art. 211 k.p. mówi o podstawowych obowiązkach pracownika z zakresu bhp. W szczególności pracownik jest obowiązany:
- znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
- dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
- stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
- poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
- niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

- współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

wtorek, 19 sierpnia 2014

Ogólne wymagania bhp dotyczące wykorzystania rusztowań w pracach budowlanych

Podstawowe wymagania w zakresie bhp przy pracach budowlanych (jak i w wielu innych branżach) określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Zgodnie z § 109 ust. 1 r.b.h.p. przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:
- zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy,
- zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia,
- przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.

czwartek, 14 sierpnia 2014

Badanie pracowników na żądanie firmy

Na korzyść zatrudnionych wpływa fakt, że będą oni mogli odwołać się od orzeczenia w sprawie zdolności lub niezdolności do pracy. Pracodawca nie otrzyma też informacji o zakresie badań, jakie przeprowadzane są w trakcie wizyty lekarskiej. Do nadużywania nowych rozwiązań może zniechęcać także czynnik finansowy. Badania będą, tak jak dotychczas, przeprowadzane na koszt pracodawcy.

Książka operatora zawsze przy pracowniku

Stosownie do § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) – dalej r.b.h.m.t. maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych wymienione w załączniku nr 1 do r.b.h.m.t. mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Potwierdzeniem ukończenia wymaganego szkolenia, zgodnie z § 26 ust. 1 r.b.h.m.t. jest świadectwo oraz wpis do książki operatora, której wzór stanowi załącznik nr 2 do r.b.h.m.t.

środa, 13 sierpnia 2014

Praktyczna nauka zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Firma VANCAR  w Opolu zatrudni uczniów w celu przyuczenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
Uczniowie będą mogli nabyć wiedzę z zakresu pełnej mechaniki pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych, zapoznać się z napędami samochodów terenowych i motocykli,układów elektrycznych samochodu, diagnostyki komputerowej, obsługi klimatyzacji oraz działania serwisu ogumienia.
Zainteresowanych proszę o kontakt:
Frima VANCAR  Jarosław Bednarski – 45-641 Opole ul. Oświęcimska 122 B
tel. 77 456 27 79, kom. 609 474 949

piątek, 8 sierpnia 2014

Egzamin czeladniczy: florysta

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w dniach 28-29 sierpnia 2014 odbędzie się egzamin czeladniczy w zawodzie florysta. Osoby posiadające 3 letnie doświadczenie w pracy florysty i chcący potwierdzić swoje kwalifikacje mogą przystąpić do egzaminu. Zebraną dokumentację (wnioski + wymagane załączniki) proszę przesłać do Wydziału Oświaty Izby. Więcej informacji tel. 774543173 w.20, 22

SZKOLENIA ORAZ DORADZTWO Z ZAKRESU EKOINNOWACJI I FOTOWOLTAIKI.

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem z terenu woj. opolskiego, działającym w branży produkcyjnej (sekcja C PKD)?
Interesuje Cię tematyka z zakresu ekoinnowacji oraz fotowoltaiki?
Jeżeli tak, to weź udział w dwudniowych bezpłatnych szkoleniach, które odbywać będą się we wrześniu oraz październiku br. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55.
Dodatkowo po szkoleniach będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu kogeneracji, fotowoltaiki oraz efektywności energetycznej.
Udział w szkoleniach oraz doradztwie jest bezpłatny!

Wszelkich niezbędnych informacji uzyskają Państwo w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55 (II piętro, pokój nr 2.7 i 2.12), nr tel.: Tel. 77 4543173 w. 24, 20.

Lewiatan: kontrole umów o dzieło do kontroli

Firmy skarżą się, że ZUS podczas kontroli dotyczących umów o dzieło dopuszcza się swobodnej interpretacji przepisów, z jednoznacznym negatywnym nastawieniem wobec przedsiębiorców. W związku z tym Konfederacja Lewiatan wystąpiła do Prezesa ZUS o wnikliwą analizę działań kontrolerów ZUS. Komentarz dr Grażyny Spytek-Bandurskiej, ekspertki w Departamencie Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan.
W ostatnim czasie nastąpiła intensyfikacja kontroli ZUS w zakresie zawierania umów o dzieło. Do Lewiatana zaczęły napływać skargi od zrzeszonych członków dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli oraz ich wyników. Analiza dokumentów z przebiegu kontroli, które Konfederacja otrzymała od przedsiębiorców potwierdza, że pomija się wolę stron zawierających konkretny rodzaj stosunku prawnego i charakter (istotę) umów zawieranych w myśl art. 627-646 Kodeksu cywilnego.

poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Egzamin: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że na przełomie miesiąca września i października 2014 planuje przeprowadzić egzamin mistrzowski dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz tynkarz. Pracodawcy lub mistrzowie w zawodzie malarz-tapeciarz szkolący uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego tożsamego z zawodem szkolonym. Taka sama sytuacja dotyczy mistrzów murarzy szkolących w zawodzie murarz tynkarz. Zebraną dokumentację (wnioski + wymagane załączniki) proszę przesłać do Wydziału Oświaty Izby. Więcej informacji tel. 774543173 w.20, 22 lub damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.

kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

piątek, 1 sierpnia 2014

Projekt ”Innowacje 4D-multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm”

Zapraszamy do udziału w Projekcie pn.: ”Innowacje 4D-multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm” realizowanym przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu.
Projekt jest skierowany do osób z obszaru woj. opolskiego, pracowników naukowych,
naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych opolskich uczelni i jednostek naukowych oraz do pracowników przedsiębiorstw, a w szczególności do przedsiębiorstw z branży ekoenergetycznej i zielonej technologii.
W ramach Projektu:
Uczestnicy skorzystają z bezpłatnych szkoleń z zakresu innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.
Naukowcy wraz z pracownikami przedsiębiorstw odbędą staże, za które otrzymają finansowy dodatek stażowy i dokonają analizy firm pod kątem potencjału innowacyjnego.
Przedsiębiorstwa otrzymają dokumentację wdrożeniową zawierającą kompletną analizę przedsiębiorstwa i gotową propozycję wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.
Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się 6 sierpnia 2014 roku w auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu .
Wszelkie informacje o Projekcie dostępne są na stronachwww.spp.opole.pl i www.pnt.opole.pl .

Szkolenia z zakresu BHP w sierpniu

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu sierpniu br. organizuje szkolenia z zakresu BHP dla:

 • pracodawców

Celem szkolenia okresowego jest przygotowanie pracodawcy do wykonywania ciążących na nim obowiązków w zakresie bhp oraz rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez osoby kierujące pracownikami.
Czas trwania szkolenia to 16 godzin, tj. 2 spotkania po 8 godzin (2 dni)

 • pracowników robotniczych i pracowników młodocianych

Instruktaż ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin.

 • pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Czas trwania szkolenia to 8 godzin, tj. 1 dzień.

Miejsce szkolenia: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55
Przy zorganizowanej grupie możliwy dojazd do klienta.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.

W sprawach szkoleń z zakresu bhp prosimy o kontakt

tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22

czwartek, 31 lipca 2014

Koszty badań sanitarno-epidemiologicznych pokrywa pracodawca

Czy pracodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów ponownego badania sanitarno-epidemiologicznego w sytuacji, gdy pracownik ze swej winy zgubił książeczkę sanepidowską?
Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) – dalej u.z.z.ch.z. osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Badania te, zgodnie z art. 7 ust. 1 u.z.z.ch.z., przeprowadzają m.in. lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.).

Pracodawco! Zadbaj w upały o pracowników

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to zwłaszcza dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy.
Zgodnie z kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279), jeżeli temperatura powietrza przekracza 28°C, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje. Osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują przy temperaturze 25°C. 

wtorek, 29 lipca 2014

Nadzór nad pracownikami

Tego dnia pracodawca wyjątkowo źle się czuł. Kierowany poczuciem obowiązku, postanowił jednak udać się do firmy – warsztatu samochodowego, gdzie do pilnej naprawy zakwalifikowane były trzy pojazdy. „Wydam dyspozycję pracownikom i wrócę z powrotem do łóżka” – pomyślał. W warsztacie zatrudnionych było 4 pracowników w wieku od 19 do 35 lat. Najmłodszy pracował dopiero od 3 miesięcy, jednak ze względu na ukończoną kierunkową szkołę zawodową, nadzwyczaj sprawnie radził sobie z samochodami.
Pracodawca dotarł do firmy wydał pracownikom polecenia, a następnie wrócił do domu. „W razie czego dzwońcie!” – powiedział na odchodne. Mógł sobie pozwolić na opuszczenie zakładu pracy, bo po pierwsze miał zaufanie do pracowników, a po drugie mieszkał kilkadziesiąt metrów dalej. Nie minęła godzina, a telefon z warsztatu zjeżył mu włosy na głowie: „Szefie, był wypadek! Przygniotło młodego!” – relacjonował jeden z pracowników.

piątek, 25 lipca 2014

E-papieros w miejscu pracy

Coraz większą popularność zyskują tzw. e-papierosy - elektroniczne urządzenia umożliwiające inhalację nikotyną. Jak w świetle przepisów bhp wygląda możliwość korzystania z e-papierosów na stanowiskach pracy?
Polityka względem tzw. e-papierosów jest zróżnicowana w różnych państwach. W niektórych krajach ich sprzedaż jest całkowicie zabroniona, w innych tylko reklamowanie, a w kolejnych – praktycznie nie ma obostrzeń w zakresie ich sprzedaży/używania. Z pewnością taki stan rzeczy wynika z odmiennych ocen różnych jednostek naukowo-badawczych co do szkodliwości e-papierosów. Zwolennicy e-papierosów często podnoszą argumenty o możliwości inhalowania się nikotyną bez jednoczesnego udziału wielu innych związków chemicznych powstających w wyniku spalania tytoniu. Przeciwnicy natomiast podkreślają, iż z uwagi na stosunkowo krótki okres szerokiej dostępności e-papierosów nie jest możliwa jednoznaczna ocena, czy są one w rzeczywistości tak nieszkodliwe dla zdrowia, jak sugerują ich producenci.

środa, 23 lipca 2014

Młodociany, uczący się pracownik ma prawo do urlopu w czasie ferii i wakacji

Ochrona młodocianego ze względu na jego właściwości psychofizyczne przejawia się w szczególnym unormowaniu jego praw urlopowych. Uprzywilejowanie pracownika młodocianego polega na tym, że w myśl art. 205&1 i 2 Kodeksu pracy, z upływem sześciu miesięcy pracy nabywa on prawo do 12 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, zaś z upływem roku od rozpoczęcia pracy – prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Zatem po upływie roku pracy przysługuje pracownikowi młodocianemu urlop wypoczynkowy w wymiarze 38 dni roboczych.
Natomiast w roku kalendarzowym w którym młodociany kończy 18 lat, przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.
W stosunku do młodocianego nie ma więc zastosowania reguła nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy, określona w art. 153 & 1 Kodeksu pracy. Co istotne, młodocianemu pracownikowi, który uczęszcza jeszcze do szkoły, należy udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie, kiedy trwają ferie szkolne.
W celu umożliwienia młodocianemu, który nie nabył jeszcze prawa do urlopu, wypoczynku pracodawca na wniosek zainteresowanego pracownika może w okresie tych ferii udzielić mu tzw. urlopu zaliczkowego. Udzielenie zaliczkowego urlopu wypoczynkowego jest zależne od złożenia wniosku przez pracownika. Ponadto pracodawca może na wniosek młodocianego udzielić mu dodatkowo urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych, jednak okres tego urlopu łącznie z urlopem wypoczynkowym nie może przekroczyć dwóch miesięcy. Warto pamiętać o tym, że okres urlopu bezpłatnego wlicza się też do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

BHP w lakierni proszkowej

Do oceny narażenia pracowników na pyły w lakierni proszkowej niezbędne jest określenie, jakiego rodzaju są to pyły i wykonanie pomiarów ich stężenia, a następnie obliczenie wskaźników narażenia na te pyły. Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) pyłów są określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) – dalej r.n.d.s.

poniedziałek, 21 lipca 2014

Matka karmiąca pracuje krócej

Pracownica, która karmi dziecko w naturalny sposób może skorzystać z przywileju, który daje jej art. 187 k.p.
Zgodnie z nim, pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. W przypadku większej ilości dzieci ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli jednak czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

poniedziałek, 14 lipca 2014

MIĘDZYNARODOWE TARGI MEBLOWE OSTRÓDA 2014

Informujemy, iż w dniach 2-5 września 2014r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu „Opolska Platforma Innowacji” organizuje stoisko na Międzynarodowych Targach Meblowych MTM Ostróda 2014 dla instytucji i organizacji otoczenia biznesu z terenu województwa opolskiego związanych z branżą meblarską, design, projektowania i aranżacji wnętrz.

W związku z tym, informujemy, iż podmioty zainteresowane udziałem w/w wydarzeniu proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres j.kurzydlo@ocrg.opolskie.pl lub l.kucharski@ocrg.opolskie.pl do dnia 14.07.2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zabudowy i ekspozycji stoiska zostaną ustalone po wstępnej weryfikacji zgłoszonych podmiotów.

Osoby do kontaktu:
Justyna Kurzydło tel. 077 40 33 660 j.kurzydlo@ocrg.opolskie.pl
Łukasz Kucharski tel. 077 40 33 663 l.kucharski@ocrg.opolskie.pl

wtorek, 8 lipca 2014

Reklamuj się na telebimie przy Katowickiej

Wszystkich zainteresowanych umieszczeniem reklamy na telebimie LEDowym, znajdującym się przy skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Ozimskiej zapraszamy do kontaktu led@izbarzem.opole.pl, info@izbarzem.opole.pl lub pod telefonem 602 350 127.
Do dyspozycji mamy powierzchnię ok 15 m2. Nasz telebim LED jest jedynym w centrum Opola działającym ekranem.

Nie musisz zlecać wykonania reklamy firmie zewnętrznej, obsłużymy Cię kompleksowo. Dotrzyj do klientów skutecznie, dzięki naszemu nośnikowi! Polecamy.

wtorek, 1 lipca 2014

SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH W LIPCU W ATRAKCYJNEJ CENIE

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu LIPCU br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu lub seminarium odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.

kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

piątek, 27 czerwca 2014

„Dzień Japoński” w Ministerstwie Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ambasada Japonii w Polsce oraz Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego zapraszają do wzięcia udziału w Konferencji "Dzień Japoński".

W trakcie wydarzenia zostaną omówione możliwości inwestycyjnych w Polsce i w Japonii. Konferencja będzie także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie dwustronnej współpracy gospodarczej, perspektywy rozwoju handlu w świetle negocjowanej umowy UE – Japonia oraz nawiązania kontaktów pomiędzy firmami z Polski i Japonii. Wśród zaproszonych gości znajdują się przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, izb gospodarczych i administracji.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/21004

Z poważaniem,

Sławomir Biedermann

środa, 25 czerwca 2014

BEZZWROTNE DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż w lipcu br. osoby bezrobotne / nieaktywne zawodowo, w wieku 18 - 30 lat oraz 50+, zamieszkujące na terenie woj. opolskiego, będą mogły ubiegać się o bezzwrotne dotacje inwestycyjne w wysokości do 40 000 PLN na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych osób dostępne będą w Wydziale ds. Promocji i Współpracy Izby Rzemieślniczej w Opolu, nr tel.: 77 454 31 73 w.24 / 31.

NDS po nowemu

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określa nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817) 

poniedziałek, 23 czerwca 2014

SZKOLENIE DLA UCZNIÓW KLAS III ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuję, że w dniu 26 czerwca 2014 o godzinie 9.00 w siedzibie Izby organizuje szkolenie przygotowujące uczniów III klas do zdania egzaminu czeladniczego. Szkolenie ma na celu zapoznanie zdających z przebiegiem egzaminu, zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach oraz istnieje możliwość konsultacji z wykładowcami.
Szkolenie jest jednodniowe i obejmuje tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu. Udział w szkoleniu jest dobrowolny. Koszt szkolenia: 40 zł.
Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z wydziałem oświaty tel. 077 454-31-73 wew. 20 lub 22.

Kiedy na budowie musi być koordynator bhp?

Równoczesna praca na budowie wielu pracowników z różnych firm jest poważnym przedsięwzięciem organizacyjnym i koordynacyjnym.
Przepisy nie uzależniają obowiązku koordynacji od liczby pracowników. Zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. w przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek współpracować ze sobą, w tym wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bhp wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników oraz informować siebie nawzajem i pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

piątek, 13 czerwca 2014

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Wraz z nadchodzącym latem temperatura powietrza staje się coraz wyższa. Słoneczna pogoda może być powodem dodatkowych wymagań, jakim w takiej sytuacji muszą sprostać pracodawcy.
Zgodnie z art. 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości. Organizm człowieka najlepiej funkcjonuje w temperaturze ok. 17-20°C, w związku z tym przy temperaturach znacznie wyższych należy stworzyć takie warunki, by pracownik czuł się możliwie komfortowo.

wtorek, 10 czerwca 2014

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.

kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

poniedziałek, 9 czerwca 2014

Ponadnarodowy projekt systemowy pt. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza do udziału w ponadnarodowym projekcie systemowym pt. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim, realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego przy współpracy z Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Manheim.

 Celem projektu jest wzrost działalności innowacyjnej 200 przedsiębiorstw do końca czerwca 2015r., poprzez wypracowanie 200 propozycji innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych, dzięki wykorzystaniu modelu współpracy nauki z biznesem, opierającego się na wiedzy i doświadczeniach niemieckich.

Wypracowany w ramach projektu model transferu wiedzy i technologii dla województwa opolskiego zastosowany na szeroką skalę również po jego zakończeniu przyczyni się do budowy w regionie warunków sprzyjających współpracy nauki z biznesem. W konsekwencji powyższe będzie sprzyjało zwiększeniu potencjału innowacyjnego województwa opolskiego.

W projekcie zostanie wspartych 200 przedsiębiorstw z branż kluczowych dla województwa opolskiego, których działalność wpisuje się odpowiednio:
1. w obszar nauk przyrodniczych w zakresie użytkowym dla przemysłu rolno-spożywczego dla którego zidentyfikowano następujące dziedziny: biologię, bioróżnorodność, rolnictwo, biotechnologię, chemię (w ramach zadania za które odpowiada Uniwersytet Opolski – 100 Przedsiębiorstw),
2. w obszar nauk technicznych i nauk o zarządzaniu w zakresie użytkowym dla przedsiębiorców, w ramach których zidentyfikowano następujące obszary technologiczne: przetwórstwo metali, paliwa alternatywne, energia odnawialna, informatyczne systemy eksperckie i inne specjalizacje inteligentne (w ramach zadania 3, za które odpowiada Politechnika Opolska – 100 Przedsiębiorstw).

Współpraca środowiska naukowego z przedsiębiorstwami zrekrutowanymi do projektu zaowocuje wypracowaniem dla nich konkretnych propozycji innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych. 

 Rekrutacja do projektu została przedłużona do 30 czerwca 2014r.

 Wszelkie szczegóły dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdziecie Państwo na stronie: 
http://etw.opolskie.pl/serwis/index.php?id=13236

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

wtorek, 3 czerwca 2014

SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH W CZERWCU W PROMOCYJNEJ CENIE

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu CZERWCU br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu lub seminarium odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

poniedziałek, 2 czerwca 2014

SZKOLENIA DLA UCZNIÓW KLAS III ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO - ZAPISY

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów klas III Zasadniczych Szkół Zawodowych.
Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
 • zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
 • zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
 • konsultacje z wykładowcami.
Do udziału w szkoleniu zachęcamy tych, którzy chcą sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu, jak i uzupełnić swoją wiedzę na konsultacjach
z wykładowcami. Organizujemy:
 • szkolenia 2 dniowe dla grup jednozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu,
 • szkolenia jednodniowe dla grup wielozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu

Udział uczniów w szkoleniu jest dobrowolny.

Koszt szkolenia:
 • dwudniowe – 55,00 PLN
 • jednodniowe – 40,00 PLN

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 17.06.2014 roku pisemnie lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, tel. 077 454-31-73 wew. 20 lub 22.