czwartek, 9 stycznia 2014

Do 10 stycznia można wystąpić o rozliczenie PIT przez pracodawcę

Pracownicy, którzy chcą, żeby ich roczne dochody rozliczył pracodawca powinni do 10 stycznia złożyć oświadczenie PIT-12. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać tylko, gdy przez cały 2013 r. uzyskiwali dochody tylko u jednego płatnika.
W składanym oświadczeniu pracownik stwierdza, że przez cały rok uzyskiwał dochody u jednego pracodawcy i nie będzie korzystał z ulg podatkowych (np. na dzieci czy internetowej) oraz preferencyjnego rozliczenia swoich dochodów (np. wspólnego opodatkowania dochodów małżonków). Po złożeniu oświadczenia płatnik jest zobowiązany do obliczenia rocznego podatku za pracownika na formularzu PIT-40 i przekazania go do końca lutego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.
Resort finansów przypomina jednak, że jeżeli pracownika rozliczył płatnik, a on osiągnął również przychody np. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19 proc. lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, konieczne będzie wówczas złożenie przez pracownika odrębnego zeznania przeznaczonego do rozliczenia tych przychodów.
Ważne jest także, że złożenie oświadczenia PIT-12 i sporządzenie przez płatnika PIT-40 nie pozbawia podatnika prawa do złożenia zeznania PIT-36 lub PIT-37 do końca kwietnia - według ogólnie obowiązujących zasad. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy pomimo złożenia oświadczenia PIT-12 podatnik chce skorzystać z ulg lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 8 stycznia 2014 r.