poniedziałek, 3 lutego 2014

1 lutego weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany w OFE

Ustawa określa zasady wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Całość emerytury będzie wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ubezpieczeni będą musieli zdecydować, czy chcą, by część ich składki była jak dotąd odprowadzana do OFE, czy też przekazywana na subkonto w ZUS. Oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE ubezpieczeni będą mogli złożyć między 1 kwietnia a 31 lipca 2014 r. Jeśli takiego oświadczenia nie złożą będzie to równoznaczne z wyborem ZUS. Osoby rozpoczynające pracę na dokonanie wyboru będą miały 4 miesiące. Od 2016 r. ubezpieczeni będą mogli raz na cztery lata, pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca, zmienić decyzję. Środki na subkoncie w ZUS będą podlegały identycznym zasadom gromadzenia i podziału, jak w przypadku tych, które trafiają do OFE.
Osoby, które pozostaną w OFE, będą przekazywały do niego 2,92 proc. pensji brutto. Ponadto ustawa obniża o połowę opłaty pobierane przez OFE od składek (z 3,5 proc. do 1,75 proc.) oraz przez ZUS za ich przekazywanie (z 0,8 proc. do 0,4 proc.).
Ustawa wprowadza również tzw. suwak bezpieczeństwa, zgodnie z którym środki osób, które wybrały OFE, przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą stopniowo przenoszone do ZUS.
Ustawa wprowadziła również zakaz inwestowania przez OFE w obligacje skarbowe oraz w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Fundusze będą mogły więc inwestować w większym stopniu m.in. w akcje, obligacje samorządowe, drogowe oraz korporacyjne.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 3 lutego 2014 r.