środa, 12 lutego 2014

Od marca wzrośnie wynagrodzenie pracownika młodocianego

Od 1 marca wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 11 lutego 2014 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 3823,32 zł. Jest ono wyższe o 171,6 zł od przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r., które wynosiło 3651,72 zł.
Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 marca 2014 r. wyższe i będzie wynosiło:
1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 152,93 zł,
2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 191,17 zł,
3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 229,40 zł.
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 marca do maja 2014 r. będzie wynosiła:
1) w pierwszym roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 14,93 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 9,94 zł (płatnik), 2,29 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 3,75 (ubezpieczony),
2) w drugim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 18,66 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 12,43 zł (płatnik), 2,87 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 4,68 (ubezpieczony),
3) w trzecim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 22,39 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe – 14,91 zł (płatnik), 3,44 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 5,62 (ubezpieczony).

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 12 lutego 2014 r.