piątek, 28 marca 2014

W nocy z 29 na 30 marca pracownik na nocnej zmianie będzie pracował krócej

Pracownicy nocnej zmiany w nocy z 29 na 30 marca będą pracowali o godzinę krócej. Za niewypracowaną godzinę otrzymają jednak wynagrodzenie. W tym dniu zostanie wprowadzony czas letni środkowoeuropejski. 
Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016. Zmiana czasu będzie polegała na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 3 minut 00. Spowoduje to skrócenie czasu pracy pracowników nocnej zmiany o 1 godzinę. Nie wiąże się to jednak z negatywnymi konsekwencjami dla pracownika - za niewypracowaną godzinę pracownicy zachowują bowiem prawo do wynagrodzenia.
Czas letni w 2014 r. zostanie odwołany 26 października poprzez zmianę wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00. W tym dniu pracownicy nocnej zmiany będą pracowali godzinę dłużej.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 27 marca 2014 r.

czwartek, 27 marca 2014

Za skierowanie pracowników na badania profilaktyczne odpowiada pracodawca

Pracodawca nie ma obowiązku codziennie przypominać pracownikowi o potrzebie wykonania badań lekarskich. Niedopełnienie przez podwładnego obowiązku przedstawienia zaświadczenia lekarskiego stanowi podstawę do zastosowania kary porządkowej.
Stosownie do art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań: (1) wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe; (2) okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy, oraz (3) kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

środa, 26 marca 2014

Wynajem powierzchni biurowej na parterze

Od maja bieżącego roku Izba Rzemieślnicza w Opolu będzie miała do wynajęcia pomieszczenia biurowe na parterze od strony ulicy Katowickiej 55 (pomieszczenia po banku ING). Zdjęcie przedstawia oferowane pomieszczenia.

Szczegóły uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego. tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.

Wynajem powierzchni biurowej po preferencyjnych stawkach w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości

Izba Rzemieślnicza w Opolu w ramach Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie miała do wynajęcia pomieszczenia po preferencyjnych stawkach dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub osób prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata. Do dyspozycji pozostało już tylko 2 pomieszczenia mieszczące się w budynku Izby przy ulicy Katowickiej 55 w Opolu.

Szczegóły uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego. tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.

Poniżej zdjęcia oferowanych pomieszczeń. 

poniedziałek, 24 marca 2014

Wyniki XIV edycji konkursu nt. wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”

 
24.03.2014 r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbyła się XIV edycja konkursu nt. wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Współorganizatorem konkursu na etapie wojewódzkim był Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.
Do konkursu przystąpiło 38 uczniów.

 
 
Nagrodzono 6 najlepszych uczestników. Zwycięzcą został Piotr Ledwig uczeń Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym
 
Kolejne miejsca zajęli:
II miejsce – Patryk Marciniak
III miejsce – Florian Kupilas
IV miejsce – Sebastian Prochota
V miejsce – Alan Beresztan
VI miejsce – Martyna Hamela

Pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody wręczył Okręgowy Inspektor Pracy Pan Arkadiusz Kapuścik.

Sześciu laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Piotr Ledwig oraz Patryk Marciniak będą reprezentować województwo opolskie w etapie ogólnopolskim w maju br.

piątek, 21 marca 2014

PRACODAWCO, SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA I ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP

Okręgowa Inspekcja Pracy w Opolu zaprasza pracodawców do udziału w szkoleniach z udziałem inspektorów pracy, w ramach programu promocyjnego „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP”.
Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały przygotowane przez specjalistów PIP m.in. Listę kontrolną z komentarzem za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.
W czasie realizacji działań programowych inspektorzy pracy służyć będą pracodawcom nieodpłatnym doradztwem. Na uczestników programu czekają prestiżowe Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy wręczane na corocznej uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych.
Jednodniowe szkolenia odbędą się we wszystkich powiatach województwa opolskiego. Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in.:
 • wybrane zagadnienia prawa pracy w tym ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu Pracy
 • ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy
Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu
tel. 77 47 00 916

Pierwsze spotkanie w Kluczborku w dniu 31.03.2014 o godzinie 10.00

Harmonogram szkoleń jest dostępny na stronie internetowej: www.opole.oip.pl

czwartek, 20 marca 2014

Bezpłatna baza zagranicznych ofert współpracy

Opolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach swojej działalności regularnie przekazuje firmom polskim zapytania firm zagranicznych zainteresowanych podjęciem współpracy z partnerami polskimi. W tym celu została stworzona "Baza zagranicznych ofert współpracy", która jest skierowana do polskich firm eksportowych poszukujących nowych rynków zbytu. Baza posiada funkcję sortowania, co przyspieszy wybór interesującego Państwa kraju czy branży.

Strona z zapytaniami (stan na 17.03) dostępna jest pod adresem:


Zachęcam do śledzenia aktualności, a jednocześnie przypominam, że dysponujemy bogatymi bazami z danymi kontaktowymi potencjalnych zagranicznych kontrahentów, udzielanymi nieodpłatnie przedsiębiorcom po wystosowaniu z ich strony do nas odpowiedniego zapytania. Powinno ono zawierać określenie branży oraz poszczególnych rynków, których ekspansją przedsiębiorca byłby zainteresowany.

Z poważaniem
Wojciech Oko

Ekspert pro-eksport
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

ul. Spychalskiego 1A, 45-716 Opole
tel. +48 77 403 36 16

środa, 19 marca 2014

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuję, że w miesiącu kwietniu 2014 planuje przeprowadzić szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu zdarzenia. Ponadto szkolenie ma na celu również utrwalenie podstawowej wiedzy zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy oraz kształtowania właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach ratunkowych. Szkolenie skierowane jest dla pracodawców i pracowników firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej:
Damian Ozorkiewicz
tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

Szkolenie dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc.
Jednym z obowiązków pracodawcy związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Przepisy nie nakładają obowiązku dodatkowego szkolenia dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy liczba pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj oraz poziom występujących zagrożeń. Należy przy tym wskazać, że w przypadku, gdy w zakładzie pracy są zatrudnieni wyłącznie pracownicy młodociani lub niepełnosprawni działania w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być wykonywane przez pracodawcę. Postanowienia Kodeksu pracy nie wskazują w sposób jednoznaczny jakiego rodzaju ma być to szkolenie, natomiast wyraźnie wskazują, że o liczbie oraz rodzaju szkolenia powinna przesądzać sytuacja w firmie i rodzaj prowadzonej działalności.
Zakres wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy uzyskany w toku szkoleń w dziedzinie bhp nie stanowi zazwyczaj gwarancji rzetelnego przygotowania pracownika do jej udzielania.
Bez wątpienia pozostaje fakt, że osoba, której działania wpływają w sposób bezpośredni na życie lub zdrowie współpracowników i od której umiejętności być może zależeć będzie poziom strat materialnych samego pracodawcy (w przypadku pożaru) powinna posiadać dużą wiedzę w zakresie wykonywanych zadań i odbyć rzeczowe i fachowe przeszkolenie.
Z tego względu pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy na podstawie art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a Kodeksu pracy powinni odbyć dodatkowe przeszkolenie (teoretycznie oraz praktycznie) w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Tak więc w interesie samego pracodawcy jest, by poziom szkolenia takich pracowników był jak najwyższy.
Podstawa prawna:
art. 2091 § 1 pkt, § 3 i § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

wtorek, 18 marca 2014

szkolenia oraz praktyki w przedsiębiorstwach z zakresu innowacyjnych metod zarządzania i marketingu na przykładzie niemieckich praktyk.

Biuro Nadrenii-Palatynatu w Opolu zaprasza firmy z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji Centralnej na szkolenia oraz praktyki w przedsiębiorstwach z zakresu innowacyjnych metod zarządzania i marketingu na przykładzie niemieckich praktyk.

Wsparciem objęte mogą zostać firmy z następujących branż: motoryzacyjnej, inżynierskiej, chemicznej, medycznej oraz technologii środowiskowych.

Szkolenia oraz praktyki odbywać będą się na terenie Nadrenii-Palatynatu w okresie 4 maj – 12 lipiec 2014 r.

Całość finansowana zostanie przez stronę niemiecką.

Szczegółowych informacji udziela Pan Jacek Roguła z Biura Nadrenii-Palatynatu, ul. Ozimska 48, 45-368 Opole, Tel. 77 544 92 20, mob. +48 600 318 556, e-mail: bpg@punkt.pl.

Bewerbungsformular.docx
Weiterbildungsprogramm_ MOE_ 2014.pdf

Od 1 kwietnia składka wypadkowa w nowej wysokości

1 kwietnia 2014 r. rozpoczyna się nowy rok składkowy, który będzie trwał do końca marca 2015 r. Nowa stopa procentowa składki wypadkowej będzie miała zastosowanie do składki wypadkowej już w maju, kiedy będą rozliczane należności za kwiecień.
Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego roku kalendarzowego.
Sposób ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, wpisu do rejestru REGON oraz złożenia informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.
1. Płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia poniżej 10 ubezpieczonych lub nie podlegali wpisowi do rejestru REGON.
W roku składkowym, który rozpoczął się 1 kwietnia 2014 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia poniżej 10 ubezpieczonych lub nie podlega wpisowi do rejestru REGON, wynosi 1,93%.
Wynika to stąd, iż stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych lub nie podlegającego wpisowi do rejestru REGON wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.
W roku składkowym trwającym od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. najwyższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności wynosi 3,86%. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla omawianej grupy płatników wynosi więc 1,93%.
2. Płatnicy, którzy w okresie ostatnich trzech lat zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób i za te lata złożyli dane na druku ZUS IWA.
Płatnicy, którzy w latach 2011, 2012 i 2013 zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średniomiesięcznie co najmniej dziesięć osób i za te lata złożyli dane o wypadkowości na druku ZUS IWA, otrzymają obliczoną przez ZUS na podstawie zawartych w ZUS IWA danych indywidualną wysokość składki wypadkowej dla każdego takiego płatnika. ZUS przekaże te informacje nie później niż do 22 kwietnia 2014 r.
3. Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, ale w okresie ostatnich trzech lat nie składali ZUS IWA.
Płatników tych w roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2014 r. będzie obowiązywała stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe właściwa dla grupy działalności, do której należą. Przynależność płatnika do grupy działalności ustala się na podstawie jego rodzaju przeważającej działalności zakodowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.

Źródło: www.dziennikustaw.pl, stan z dnia 14 marca 2014 r.

poniedziałek, 17 marca 2014

XIV Ogólnopolski konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rzemieSlniczych "Bezpiecznie od startu"

Izba Rzemieślnicza w Opolu przy współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy serdecznie zaprasza uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych uczących się zawodów rzemieślniczych oraz odbywających naukę praktyczną w zakładzie rzemieślniczym do wzięcia udziału w XIV edycji konkursu wiedzy nt. BHP w zakładach pracy, który odbędzie się 24 marca 2014 roku w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ulicy Katowickiej 55. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00 (sala Kantora).
Biorąc pod uwagę możliwości powierzchniowo techniczne prosi się o zgłaszanie maksymalnie 8 uczniów z jednej szkoły. Zachęca się do przeprowadzenia wewnętrznych wstępnych eliminacji w szkołach celem wytypowania 8 osobowej drużyny.
Uczniów prosimy zgłaszać do dnia 17 marca 2014 roku telefonicznie pod numerem telefonu 77 454 31 73 wew. 20 lub 22, faxem 77 454 31 73 w. 32 lub drogą mailowa damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl W zgłoszeniu proszę podać:
 • imię i nazwisko uczestnika konkursu
 • data i miejsce urodzenia
 • adres zamieszkania
 • zawód (rzemieślniczy), w którym uczestnik konkursu się uczy oraz rok nauki
 • imię i nazwisko mistrza szkolącego oraz nazwę zakładu rzemieślniczego, w którym uczestnik konkursu uczy się zawodu
 • nazwę szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.
Na 6 finalistów czekają atrakcyjne nagrody.

piątek, 14 marca 2014

Nie zawsze osobiste środki ochrony indywidualnej

Mimo że co do zasady środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku przez danego pracownika, w wyjątkowych przypadkach mogą one być stosowane przez więcej niż jedną osobę.
Stosownie do art. 2376 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej (w tym odzież ochronną) zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Rodzaje tych środków, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne, a także przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia ustala pracodawca.
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku. Istnieją jednak odstępstwa od tej reguły. W wyjątkowych przypadkach przepisy dopuszczają, aby środki ochrony indywidualnej były używane przez więcej niż jedną osobę, jeśli pracodawca podejmie działania wykluczające niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie lub higienę użytkowników.
Takim przypadkiem może być wielorazowa odzież medyczna stosowana przez personel medyczny w podmiocie leczniczym (m.in. fartuchy, spodnie, bluzy, obuwie operacyjne itp.). Wynika to z faktu, że odzież ta – ze względu na specyfikę pracy, a także szczególny reżim sanitarny – podlega częstej zmianie. Biorąc pod uwagę słabą kondycję finansową krajowych podmiotów leczniczych, których pracodawcy mieliby poważne trudności z zapewnieniem kilku kompletów odzieży dla każdego z pracowników zatrudnionych na poszczególnych zmianach roboczych, pracodawcy takich podmiotów wypełniają obowiązek zapewnienia odzieży ochronnej poprzez zakup mniejszych ilości tej odzieży, bez przydziału dla konkretnych pracowników. Odzież jest dobiera według rozmiarów i wykorzystywana wedle potrzeb. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich procesów prania i dezynfekcji, czego – ze względu na wymagania określone w przepisach higieniczno-sanitarnych – pracodawcy i tak mają obowiązek przestrzegać.
Pranie i dezynfekcja odzieży ochronnej umożliwia jej stosowanie przez różnych pracowników, bez konieczności indywidualnego (imiennego) przypisania konkretnych egzemplarzy do konkretnych pracowników.

Data publikacji: 14 marca 2014 r.

Komunikat w sprawie naboru do programu Wsparcie w ramach dużego bonu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że prowadzony jest nabór wniosków w programie Wsparcie w ramach dużego bonu.
PARP zaprasza mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną do składania wniosków. Wsparcie jest przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Nabór trwa do 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.

Szczegóły na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/2258

czwartek, 13 marca 2014

Bezpieczeństwo pracy i wypadkowość w magazynach

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy wyodrębnili spośród wypadków przy pracy te, które miały miejsce w obiektach magazynowych, a wśród nich wyróżnili trzy grupy.
Pierwsza: wypadki spowodowane przez przedmioty spadające i uderzające w pracownika, druga - sytuacje, w których pracownik utracił kontrolę nad środkiem transportu w magazynie, np. nad wózkiem widłowym, w efekcie czego doszło do wypadku, trzecia – upadki z wysokości, np. z drabiny, podestu, regału. Wśród przyczyn technicznych inspektorzy PIP wymienili w szczególności: zastosowanie niewłaściwych urządzeń zabezpieczających lub ich brak oraz niewłaściwą stateczność towarów, regałów, czy środków transportu. Do przyczyn organizacyjnych należały m.in.: brak instrukcji obsługi urządzeń i w konsekwencji niewłaściwa obsługa, brak nadzoru lub jego niedostateczne pełnienie, tolerowanie odstępstw od zasad bhp, a także brak lub niewłaściwe szkolenie z zakresu bhp, w szczególności instruktaż stanowiskowy. Listę przyczyn zamykają przyczyny będące skutkiem bezpośredniego, nieprawidłowego działania samych pracowników.
Do profilaktycznych prewencyjnych zachowań, które mogą zmniejszyć liczbę wypadków należy poprawa organizacji pracy, a tym samym unikanie nadmiernej presji czasu oraz pośpiechu. Pracownicy szczególnie operatorzy sprzętu, muszą bezwzględnie być przeszkoleni i posiadać wiedzę pozwalającą identyfikować i unikać zagrożeń i niebezpiecznych sytuacji. Niedopuszczalna powinna być np. praktyka wykorzystywania sprzętu w ograniczonym zakresie jego możliwości tylko dlatego, że operator zna kilka zaledwie jego funkcji.
Nowoczesne typy wózków widłowych posiadają szereg funkcji sprzyjających zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, np. systemy poprawiające charakterystykę jezdną, manewrową, parametry hamowania czy utrzymania równowagi z ładunkiem i na zakrętach, kamery wspierające załadunek. Możliwości te powinny być wykorzystywane w pracy przez dobrze wyszkolonych operatorów, którzy powinni unikać brawury, zachowywać prędkość dostosowaną do miejscowych warunków, odstęp od regałów, ramp, pojazdów, a także od innych pracowników.
Inspektorzy PIP zwracają uwagę na to, że samo świadectwo ukończenia kursu obsługi wózka widłowego nie powinno być dla pracodawcy wystarczającym argumentem przemawiającym za powierzeniem pracownikowi wózka. Pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona powinni zwracać uwagę także na zachowanie się operatora podczas pracy, a w szczególności na sposób użytkowania wózka i dbałość o powierzony sprzęt. Nie bez znaczenia jest wpajanie i wymaganie przestrzegania zasad bezpieczeństwa także tym pracownikom, którzy nie posługują się sprzętem transportowym. Oni również powinni być przeszkoleni w zakresie niebezpiecznych sytuacji, charakterystyk pracującego w ich pobliżu sprzętu i uczulenia na zachowanie innych osób.
Bardziej narażoną grupą na wypadki są mężczyźni. Zdarzają się im one średnio trzykrotnie częściej niż kobietom. Różnica ta jest łatwo wytłumaczalna faktem, iż mężczyźni znacznie częściej pracują przy pracach o wyższym ryzyku i jest im powierzana praca fizyczna o większym stopniu niebezpieczeństwa urazów. Istotne znaczenie ma tu również doświadczenie zawodowe, które najczęściej rośnie wraz ze stażem pracy i wiekiem, a skłonność do zachowań ryzykownych jest w pewien sposób właśnie z tym powiązana. To z kolei ma odzwierciedlenie w liczbie wypadków podczas pracy. Najbardziej narażoną grupą osób na wypadki są osoby młode w wieku 18-24 lata, którym zdarzają się one o ponad połowę częściej niż osobom starszym. Odwrotnie kształtuje się sytuacja jeśli weźmiemy pod uwagę wypadki śmiertelne, gdyż najczęściej zdarzają się one wśród osób w wieku 55-64 lata.

Data publikacji: 13 marca 2014 r.

Izba Rzemieślnicza na targach edukacyjnych w CWK w Opolu

Serdecznie zapraszamy do naszego stoiska o numerze 28 na tegorocznych targach edukacyjnych, które odbywać się będą w dniach 13 - 14.03.2014.

środa, 12 marca 2014

Chorobę zawodową u pracownika rozpoznaje lekarz a nie pracownik służby bhp

Jeśli pracownicy administracyjno-biurowi jednego z wydziałów zgłosili do komórki bhp problem podejrzenia występowania u jednego z pracowników choroby zakaźnej (grzybicy) to kierownik chorego pracownika (pracodawca albo pracownik służby bhp), powinien zgłosić problem lekarzowi medycyny pracy sprawującemu opiekę zdrowotna nad pracownikami zakładu. Z pracownikiem chorym należy przeprowadzić z rozmowę wyjaśniającą ze zwróceniem uwagi na to, że powinien zdawać sobie sprawę, iż przychodząc w takim stanie do pracy, naraża na zarażenie współpracowników.

Podobnie należy zwrócić uwagę jego współpracownikom na konieczność zachowania odpowiednich środków higieny, w szczególności unikania kontaktu bezpośredniego z chorym i nieużywania wspólnych ręczników, ściereczek, czy tym podobnych przyborów (mogących mieć kontakt z chorą skórą), przez które grzybica może być przenoszona.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia ministra zdrowia z 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz.U. nr 133, poz. 939) – rozporządzenie ma status nieobowiązującego, ale z powodu braku nowego należy nim się posługiwać – pracodawca podejrzewający chorobę zakaźną u pracownika, ma obowiązek skierowanie go na badania na koszt firmy.
Pamiętać należy również, że grzybica nie jest chorobą zawodową dla pracowników biurowych (art. 235Kodeksu pracy), a także o tym, że pracodawca nie ma podstawy prawnej na skierowanie pracownika na dodatkowe badania lekarskie, oprócz badań wynikających z art. 229 Kodeksu pracy i ww. rozporządzenia.
Jednakże , gdy sprawy nie wyjaśni sam chory, a także dla prawidłowej atmosferze w biurze, pracodawca może skorzystać z zapisu art. 207 Kodeksu pracy, zgodnie z którym ponosi on odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy oraz jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki oraz techniki, i na tej podstawie skierować pracownika na dodatkowe badania lekarskie. Skorzystanie z takiej możliwości daje orzeczenie Sądu Najwyższego (Wyrok Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2002 r.; I PK 44/02), zgodnie z którym: "orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika zachowuje aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika".
Na podstawie wyników badań (w tym specjalistycznych) lekarz medycyny pracy podejmie odpowiednie działania i powinien przekazać pracownikowi oraz pracodawcy wymagane wskazania higieniczne.
Podstawa prawna:
 • art. 207, art. 229, art. 2351 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • art. 5 – 10, art. 27 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 947),
 • rozporządzenie ministra zdrowia z 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 848),
 • rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.).

wtorek, 11 marca 2014

Oferta pracy - opiekun stażystów w okresie 23.03 - 12.04.2014

Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje opiekuna dla 15 uczestników stażu w Niemczech, który ma się odbyć w dniach 23.03 - 12.04.2014r. Wymagana, potwierdzona stosownym dokumentem, dobra znajomość języka niemieckiego oraz kurs pedagogiczny. Znajomość branży fryzjerskiej będzie mile widziana. Opiekunowi zapewnione zostaną przejazd, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynagrodzenie. Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 77 454 31 73 oraz info@izbarzem.opole.pl.

Kto rozstrzyga, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy?

Pracownik zakładowej służby bhp nie jest uprawniony do jednoosobowego rozstrzygania, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy. W razie zaistnienia wypadku, zgodnie z art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94), pracodawca ma obowiązek ustalenia jego przyczyn i okoliczności. Odbywa się to w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.o.w.p.
Zgodnie z r.u.o.w.p. pracownik ma obowiązek poinformować przełożonego o zaistniałym wypadku. Następnie obowiązkiem pracodawcy jest powołanie zespołu powypadkowego (w skład którego wchodzi również behapowiec) do zbadania przyczyn i okoliczności zdarzenia oraz sporządzenia protokołu powypadkowego. Zespół na podstawie zebranych informacji od poszkodowanego i świadków wypadku oraz po zapoznaniu się z ewentualną dokumentacją lekarską, stwierdza czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy, tj. czy zaistniałe zdarzenie spełnia przesłanki definicji wypadku przy pracy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) za wypadek uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Nawet jeśli zespół powypadkowy uzna, że zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy, poszkodowany może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu pracy.

Data publikacji: 10 marca 2014 r.

Od kwietnia nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które będą obowiązywały w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. Odszkodowanie za 1% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w tym okresie będzie wynosiło 730 zł, co odpowiada 20% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego dla celów emerytalnych za rok 2013 r. (3650,06 zł).
Tak wynika z obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (Mon. Pol. poz. 187).


Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 10 marca 2014 r.

Data publikacji: 10 marca 2014 r.

piątek, 7 marca 2014

Pracodawca nie wyda bonu żywnościowego zamiast posiłku profilaktycznego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) - dalej r.p.p.n. nie zezwala, a wręcz zakazuje, wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w miejsce posiłku profilaktycznego. Zakaz ten dotyczy również wydania pracownikom bonów żywnościowych, chyba że bony będą realizowane w wyznaczonym przez pracodawcę punkcie gastronomicznym (bar, restauracja), w dniach wykonywania prac uzasadniających wydanie posiłków, podczas regulaminowej przerwy w czasie pracy, w warunkach określonych przez r.p.p.n., a posiłki będą odpowiadały wymaganiom r.p.p.n.
Pracodawca w pewnych okolicznościach może pracownikom dostarczyć produkty, z których pracownicy będą mogli przyrządzać posiłki we własnym zakresie. W każdym przypadku, posiłki powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy. Pracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki higienicznosanitarne do przygotowania i spożywania posiłków profilaktycznych.
Według § 2 r.p.p.n. posiłki powinny zawierać ok. 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy: 1) korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych, 2) przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.
W myśl § 3 r.p.p.n. pracodawca zobowiązany jest zapewnić posiłki pracownikom wykonującym m.in. prace: 1) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet; 2) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C.
Stanowiska pracy, na których pracownicy powinni otrzymywać posiłki, szczegółowe zasady ich wydawania oraz warunki uzasadniające zapewnienie posiłków w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2 r.p.p.n., ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.
Posiłki powinny być wydawane pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie, w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy. Pracodawca powinien zapewnić zachowanie odpowiednich warunków higienicznosanitarnych przygotowywania oraz spożywania posiłków. Według § 8 r.p.p.n. pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki.

Data publikacji: 7 marca 2014 r.

czwartek, 6 marca 2014

Ponad połowa pracowników korzysta z firmowego Internetu do celów prywatnych

69 proc. polskich pracowników korzysta z firmowego Internetu do celów prywatnych. Najczęściej odwiedzają sklepy internetowe, prywatną pocztę elektroniczną, portale informacyjne i społecznościowe. Takie wyniki przyniosło badanie przeprowadzone w 2013 r. przez firmę Sedlak & Sedlak. Zjawisko to występuje na całym świecie i zyskało już nawet miano cyberslackingu.
Firma badawcza stwierdziła, że co trzeci polski pracownik surfuje w sprawach prywatnych godzinę tygodniowo, a co czwarty ponad 6 godzin w tygodniu.
Nie podoba się to pracodawcom, którzy twierdzą, że tracą na tym znaczne kwoty, głównie z powodu mniejszej wydajności pracownika. Zapobiegając zjawisku cyberslackingu niektórzy kupują oprogramowanie, które ma na celu stałe śledzenie pracy przy komputerze. Tym samym np. wysyłane zza biurka e-maile do znajomych czy zakupy w sklepach internetowych stają się wiedzą pracodawcy.
I w tym miejscu powstaje problem. Zgodnie z prawem bowiem, e-maile wysyłane z konta firmowego (nie mówiąc już o wykorzystywaniu jedynie firmowego komputera, ale prywatnej skrzynce pocztowej), mimo że formalnie są korespondencją firmową, to jednak nie powinny być czytane przez pracodawcę, gdyż w ten sposób złamałby on tajemnicę korespondencji.
Prawo pozwala na monitoring, ale zabrania też inwigilacji pracowników. Oznacza to, że muszą być oni wprost, najlepiej na piśmie, poinformowani, że podlegają takiemu internetowemu nadzorowi. W przeciwnym razie pracownik może pracodawcę skarżyć o naruszenie tajemnicy korespondencji. Tyle, że pracodawca może stwierdzić, że pracownik, który zamiast wykonywać swoje obowiązki służbowe śledzi strony internetowe, narusza dyscyplinę pracy. Może dać mu za to upomnienie lub nawet naganę - najpierw ustną, potem pisemną, aż w końcu użyć tego pretekstu przy najbliższej okazji do zwolnienia.
Źródło: www.fzz.org.pl, stan z dnia 5 marca 2014 r.

Data publikacji: 5 marca 2014 r.

środa, 5 marca 2014

KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW I INSTRUKTORÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kurs pedagogiczny dla wykładowców szkoleń z zakresu BHP. Czas trwania kursu to 60 godzin obejmujące zajęcia z psychologii, pedagogiki i metodyki. Koszt kursu to 550 zł. Przewidywany termin rozpoczęcia kursu to kwiecień 2014.

Więcej informacji kontakt z:
Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej
tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22

Organizacja bezpiecznej ewakuacji na wypadek pożaru

Dobrze działający system ochrony przeciwpożarowej ma na celu zapewnienie m.in. możliwości bezpiecznej ewakuacji ludzi z pomieszczeń i budynków. W tym celu podstawowe znacznie ma właściwie zaprojektowanie i wykonanie dróg pożarowych. Ważne jest również odpowiednie ich oznakowanie oraz szkolenie pracowników w zakresie zasad postępowania na wypadek pożaru.
Odpowiednie przygotowanie bezpiecznej ewakuacji pracowników wynika zarówno z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), jak też i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) dalej r.o.p. Zgodnie z § 15. r.o.p. z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających na:
zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;
zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych;
zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.
Odpowiednie warunki ewakuacji określają przepisy techniczno-budowlane. Warunki, jakie muszą spełniać drogi ewakuacyjne zostały określone w § 236-257 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W celu właściwego przygotowania dróg ewakuacyjnych i z uwagi na mnogość wymagań, warto skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie ochrony ppoż.
Samo zabezpieczenie techniczno-budowlane dróg ewakuacyjnych to jedynie część poprawnie zorganizowanego systemu w zakresie bezpieczeństwa ewakuacji ludzi. Niezmiernie istotne jest również systematyczne szkolenie przebywających w danym obiekcie osób w zakresie sposobu organizacji ewakuacji. Szczególne znacznie ma to zwłaszcza w przypadku budynków, w których przebywa wiele osób jednocześnie. Zgodnie z § 17. r.o.p.:
właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
w przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku organizowania próbnej ewakuacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.


Data publikacji: 4 marca 2014 r.

wtorek, 4 marca 2014

Egzamin: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w kwietniu 2014 planuje przeprowadzić egzamin mistrzowski dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Pracodawcy lub mistrzowie w zawodzie malarz-tapeciarz szkolący uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego tożsamego z zawodem szkolonym. Zebraną dokumentację (wnioski + wymagane załączniki) proszę przesłać do Wydziału Oświaty Izby Rzemieślniczej.
Więcej informacji: 
- tel.: 774543173 w.20, 22 
- e-mail: damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

poniedziałek, 3 marca 2014

SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH JUŻ W MARCU

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu marcu br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu lub seminarium odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.
Planowany termin rozpoczęcia kursu: kwiecień 2014.
kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.