piątek, 14 marca 2014

Komunikat w sprawie naboru do programu Wsparcie w ramach dużego bonu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że prowadzony jest nabór wniosków w programie Wsparcie w ramach dużego bonu.
PARP zaprasza mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną do składania wniosków. Wsparcie jest przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Nabór trwa do 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.

Szczegóły na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/2258