wtorek, 11 marca 2014

Od kwietnia nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które będą obowiązywały w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. Odszkodowanie za 1% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w tym okresie będzie wynosiło 730 zł, co odpowiada 20% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego dla celów emerytalnych za rok 2013 r. (3650,06 zł).
Tak wynika z obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (Mon. Pol. poz. 187).


Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 10 marca 2014 r.

Data publikacji: 10 marca 2014 r.