piątek, 21 marca 2014

PRACODAWCO, SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA I ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP

Okręgowa Inspekcja Pracy w Opolu zaprasza pracodawców do udziału w szkoleniach z udziałem inspektorów pracy, w ramach programu promocyjnego „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP”.
Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały przygotowane przez specjalistów PIP m.in. Listę kontrolną z komentarzem za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.
W czasie realizacji działań programowych inspektorzy pracy służyć będą pracodawcom nieodpłatnym doradztwem. Na uczestników programu czekają prestiżowe Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy wręczane na corocznej uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych.
Jednodniowe szkolenia odbędą się we wszystkich powiatach województwa opolskiego. Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in.:
  • wybrane zagadnienia prawa pracy w tym ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu Pracy
  • ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy
Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu
tel. 77 47 00 916

Pierwsze spotkanie w Kluczborku w dniu 31.03.2014 o godzinie 10.00

Harmonogram szkoleń jest dostępny na stronie internetowej: www.opole.oip.pl