poniedziałek, 17 marca 2014

XIV Ogólnopolski konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rzemieSlniczych "Bezpiecznie od startu"

Izba Rzemieślnicza w Opolu przy współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy serdecznie zaprasza uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych uczących się zawodów rzemieślniczych oraz odbywających naukę praktyczną w zakładzie rzemieślniczym do wzięcia udziału w XIV edycji konkursu wiedzy nt. BHP w zakładach pracy, który odbędzie się 24 marca 2014 roku w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ulicy Katowickiej 55. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00 (sala Kantora).
Biorąc pod uwagę możliwości powierzchniowo techniczne prosi się o zgłaszanie maksymalnie 8 uczniów z jednej szkoły. Zachęca się do przeprowadzenia wewnętrznych wstępnych eliminacji w szkołach celem wytypowania 8 osobowej drużyny.
Uczniów prosimy zgłaszać do dnia 17 marca 2014 roku telefonicznie pod numerem telefonu 77 454 31 73 wew. 20 lub 22, faxem 77 454 31 73 w. 32 lub drogą mailowa damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl W zgłoszeniu proszę podać:
  • imię i nazwisko uczestnika konkursu
  • data i miejsce urodzenia
  • adres zamieszkania
  • zawód (rzemieślniczy), w którym uczestnik konkursu się uczy oraz rok nauki
  • imię i nazwisko mistrza szkolącego oraz nazwę zakładu rzemieślniczego, w którym uczestnik konkursu uczy się zawodu
  • nazwę szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.
Na 6 finalistów czekają atrakcyjne nagrody.