czwartek, 24 kwietnia 2014

Pracodawcy chcą aby umowy terminowe trwały maksymalnie 48 miesięcy

Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego we wspólnym stanowisku dotyczącym umów terminowych opowiedzieli się za maksymalnym czasem trwania zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony do 48 miesięcy.
Jednocześnie pracodawcy, w odpowiedzi na propozycje związków zawodowych, postulują sformułowanie katalogu wyjątków od tej zasady dotyczących przykładowo umów na czas określony, wykonywanych w związku z realizacją danego projektu, trwaniem kadencji.

wtorek, 22 kwietnia 2014

Konferencja "Potęga rozwoju - rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał" w Opolu

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zapraszają na konferencję „Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał”, która odbędzie się 24 kwietnia br. w Opolu, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, ul. Wrocławska 158.


Giełda Papierów Wartościowych systematycznie, od wielu lat zachęca przedsiębiorców do wybrania takiej drogi rozwoju biznesu, która uwzględnia pozyskiwanie kapitału z wykorzystaniem rynków giełdowych. Tym razem będziemy wspierać przedsiębiorców wiedzą w zakresie pozyskiwania środków na rozwój firm podczas cyklu konferencji organizowanych wspólnie z Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga. Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbędzie się 24 kwietnia w Opolu, a kolejne warsztaty zostały zaplanowane w Rzeszowie.

Spotkania mają na celu przedstawienie różnych form pozyskiwania kapitału, w tym kompleksowej oferty GPW dla przedsiębiorców, jak również umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów z doradcami, którzy będą wspierać spółkę w przygotowaniach do IPO. Podobne warsztaty były organizowane przez Giełdę w ubiegłych latach i cieszyły się dużym zainteresowaniem, co zachęciło nas do ponownego zaprezentowania tego zagadnienia.

Integralną częścią każdej konferencji będzie debata, której uczestnicy dyskutować będą nt. metod finansowania MSP, w tym pozyskiwania kapitału na rozwój firmy poprzez rynek giełdowy. W trakcie debaty przedstawiciele spółek dowiedzą się o możliwościach jakie daje emisja akcji na rynku NewConnect i obligacji na rynku Catalyst.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marszałka Województwa Opolskiego oraz Bussines Center Club. Partnerami konferencji są Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Opolgraf S.A., Klub 150, Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu oraz PROFESCAPITAL Sp. z o.o. Sponsorami wydarzenia są Kopsky Solutions Poland Sp.z o.o. - twórcy usługi boomway.pl, Izba Rzemieślnicza w Opolu oraz Energia dla firm Sp. z o. o. Patronat medialny nad konferencją objęli Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, portal biznes2biznes.com, TVP Opole, Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, portal 24opole.pl oraz Forum Opolskiego Biznesu.

Zapraszamy do udziału w konferencji.

W załączeniu formularz rekrutacyjny:

oraz program konferencji:  

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI I TURYSTYKI W BRUKSELI

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w Forum POLSKIEJ GOSPODARKI I TURYSTYKI, które odbędzie się 3 czerwca 2014 w Brukseli. Impreza organizowana jest przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polski w Brukseli we współpracy z biurami regionalnymi w Brukseli. Impreza ta ma na celu promocję w Belgii atrakcyjności polskiej gospodarki oraz polskich osiągnięć z poszczególnych branż:

- meblowej,
- kosmetycznej,
- jachtowy,
- modowej,
- IT i ICT,
- rekreacja i spa.

Forum obejmuje seminaria, spotkania „business to business” oraz prezentację własnego stoiska branżowego, które chcielibyśmy zorganizować z Państwem. Organizatorzy zapewniają darmową powierzchnie oraz posiłki. My ze swojej strony zapewniamy transport. W państwa zakresie byłoby pokrycie kosztów noclegów (około 70 euro /osoba/noc). 

PRACODAWCO, SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA I ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP

Okręgowa Inspekcja Pracy w Opolu zaprasza w dniu 28.04.2014 pracodawców do udziału w szkoleniu z udziałem inspektorów pracy, w ramach programu promocyjnego „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP”.
Pracodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymają materiały przygotowane przez specjalistów PIP m.in. listę kontrolną z komentarzem za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.
W czasie realizacji działań programowych inspektorzy pracy służyć będą pracodawcom nieodpłatnym doradztwem. Na uczestników programu czekają prestiżowe Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy wręczane na corocznej uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu
tel. 77 47 00 916

Spotkanie w siedzibie OIP w Opolu (sala konferencyjna) w dniu 28.04.2014 o godzinie 10.00

czwartek, 17 kwietnia 2014

Z okazji Dnia Rzemiosła otrzymaliśmy życzenia od Wicemarszałka Województwa Opolskiego 
Pana Tomasza Kostusia


środa, 16 kwietnia 2014

Wyniki konkursu "Jakie znasz zawody?"

Izba Rzemieślnicza w Opolu po raz pierwszy przeprowadziła etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu pn. "Jakie znasz zawody?".

Konkurs adresowany był do trzech grup uczestników:
- konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat
- konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych
- konkurs filmowy dla uczniów gimnazjów

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy. 

 Wszyscy autorzy prac zasłużyli na nagrodę, jednak zgodnie z regulaminem  Komisja mogła nagrodzić 3 prace.

poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Spotkania w ramach projektu "Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy"

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA GRUP TEMATYCZNYCH 
w projekcie: 
Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Województwo opolskie, reprezentowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospdarki realizuje, wspólnie z krajem morawsko-śląskim oraz Opolską Fundacją Inicjatyw Międzynarodowych, projekt pn. „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy“, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Projekt ma na celu promowanie współpracy i zwiększanie potencjału czeskich i polskich przedsiębiorców na obszarach transgranicznych oraz stworzenie sieci przedsiębiorców zainteresowanych współpracą biznesu w kraju sąsiednim.
W celu nawiązania lepszych kontaktów między uczestnikami projektu z obu krajów stworzono  

„Analizę istniejących transgranicznych działań gospodarczych na terenie okręgu morawsko-śląskiego i województwa opolskiego“.

Na podstawie szczegółowej analizy i wywiadów z ekspertami zidentyfikowano cztery podstawowe obszary współpracy:

Spotkanie informacyjne „Przedsiębiorca polski na rynku niemieckim - aspekty prawno-organizacyjno-podatkowe"

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Opolu mają zaszczyt zaprosić przedsiębiorców na NIEODPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE pod nazwą „Przedsiębiorca polski na rynku niemieckim - aspekty prawno-organizacyjno-podatkowe"

Spotkanie  odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2014 r., w godz. 9.00 – 13.30

w  Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 „Ostrówek“, sala ORŁA BIAŁEGO

Ze względu na  ograniczoną liczbę  miejsc uprzejmie prosimy o e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia  14.04.2014

Kontakt do organizatora : Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Opolu
 eksport@ocrg.opolskie.pl , tel. 77 40 33 616

W załączeniu program konferencji

Konferencja finansowana w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie dla Sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Poddziałanie 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-3013

Program_spotkania_informacyjnego_16_kwietnia_br_2.pdf

Wystawa Rzemiosła Artystycznego

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje o podjętych przygotowaniach do organizacji

Wystawy Rzemiosła  Artystycznego  im. Zygmunta Dzierli, która odbędzie się listopadzie 2014r.  w salach wystaw czasowych Zamku Królewskiego w Warszawie.

Tematyka – ekspozycja wyrobów rzemieślniczych o charakterze artystycznym, związanych z zawodami nakierowanymi na kreowanie przestrzeni oraz zawodami na kreowanie człowieka m.in. zawody: stolarz, witrażownik, pozłotnik, introligator, złotnik, fryzjer, kaletnik szewc, organomistrz, hafciarka, krawiec.

Wystawa jest przygotowywana we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Zamkiem Królewskim. Zadaniem organizatorów jest m.in zabezpieczenie sal wystawowych, stosownie do rodzajów eksponatów zgłoszonych przez rzemieślników, materiałów informacyjnych oraz katalogu.

Po stronie rzemieślników. którzy dokonają zgłoszenia  pozostanie kwestia dostarczenia i odebrania eksponatów po zakończeniu wystawy (bliższe informacje w załączonych materiałach).

Na obecny etapie zbierane są deklaracje rzemieślników, wytwarzających wyroby o charakterze artystycznym, dotyczące zgłoszenia  eksponatów.  Celem działania jest przygotowanie scenariusza wystawy oraz zabezpieczenie do tego odpowiednich sal wystawowych.

Na potrzeby tych prac przygotowano ankietę, w której należy opisać eksponat, załączyć po 3 zdjęcia do każdej karty oraz przesłać na adres Związku Rzemiosła Polskiego, 00-246 Warszawa. ul.Miodowa 14.

Zainteresowani rzemieślnicy powinni zapoznać się z ogólnymi warunkami zgłoszenia eksponatu.

Karty zgłoszeniowe wraz ze zdjęciami prosimy przesłać do końca kwietnia  br.

czwartek, 10 kwietnia 2014

Pracodawca zapewni pranie zanieczyszczonej odzieży roboczej

Pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.
Praniu, a jeśli trzeba odpylaniu i odkażaniu, powinna podlegać cała odzież robocza i wszystkie środki ochronne używane podczas pracy przez pracownika, które uległy zanieczyszczeniu materiałami, w tym np. koszule, podkoszulki, kalesony. Wskazane jest również pranie ręczników. Należy pamiętać, że przydział odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej odbywa się na podstawie ustalonej przez pracodawcę po konsultacji z pracownikami tabeli przydziału odzieży.

środa, 9 kwietnia 2014

Zaproszenie do udziału w projekcie „Firma XXI wieku to ekologiczna firma”


Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu zaprasza do udziału w projekcie „Firma XXI wieku to ekologiczna firma” WND-POKL.02.01.01-00-055/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego  w przedsiębiorstwach;     

- mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa - posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- oraz ich pracowników i właścicieli firm.

Do projektu rekrutujemy 240 pracowników/właścicieli firm, w tym 135 kobiet i 105 mężczyzn. Zakładamy udział 20 % uczestników powyżej 50 roku życia.
Czas trwania projektu: 01 lutego 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.
Rekrutacja do projektu trwa: od marca 2014 r. – do wyczerpania wolnych miejsc

wtorek, 8 kwietnia 2014

Wynajem powierzchni biurowej, sal szkoleniowych (...)

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania do wynajęcia pomieszczenia biurowe zlokalizowane na parterze i II piętrze. Posiadamy również do wynajęcia pomieszczenia biurowe na IV piętrze dla osób rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż trzy lata (w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości) w budynku Izby Rzemieślniczej, mieszczącej się przy ulicy Katowickiej 55.

Do zaoferowania mamy także sale wykładowe i szkoleniowe. Szczegóły znajdziecie państwo tutaj.

Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego. tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.

poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Szkolenia dla uczniów klas III Zasadniczych Szkół Zawodowych

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów klas III Zasadniczych Szkół Zawodowych.
Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
  • zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
  • zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
  • konsultacje z wykładowcami.
Do udziału w szkoleniu zachęcamy tych, którzy chcą sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu, jak i uzupełnić swoją wiedzę na konsultacjach z wykładowcami. Organizujemy:
  • szkolenia 2 dniowe dla grup jednozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu,
  • szkolenia jednodniowe dla grup wielozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu

Udział uczniów w szkoleniu jest dobrowolny.

Koszt szkolenia:
  • dwudniowe – 55,00 PLN
  • jednodniowe – 40,00 PLN

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 16.05.2014 roku pisemnie lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, tel. 77/453-79-71 wew. 22.

piątek, 4 kwietnia 2014

Seminarium prawne oraz indywidualne konsultacje z prawnikiem dla firm i przedsiębiorstw w ramach projektu „Przedsiębiorczość na pograniczu czesko-polskim w praktyce"

 
Kiedy:
24 kwietnia 2014 r. (czwartek)  od godz. 12.30

Miejsce:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 45-368 Opole ul. Ozimska 63

Uczestnictwo jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

Czesko-Polska Izba Handlowa wspólnie z partnerami z województwa opolskiego (Opolską Izbą Gospodarczą) organizuje seminarium prawne dla firm i przedsiębiorców.
Seminarium będzie dwugodzinne w ramach wykładu na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach.
W ramach spotkania istnieje możliwość zorganizowania indywidualnych konsultacji z prawnikami. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w bezpłatnych konsultacjach prawnych prosimy o wcześniejsze przesłanie pytań do prawników na adres: Opolska Izba Gospodarcza, 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 e-mail. g.koryzma@oig.opole.pl

 Indywidualne konsultacje należy rezerwować z wyprzedzeniem. Liczba konsultacji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt:   Grażyna Koryzma  Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39
e-mail. g.koryzma@oig.opole.pl   Tel 77 44 17 668 (669,691)

Zaproszenie na nieodpłatnie spotkanie informacyjne „PRZEDSIĘBIORCA POLSKI NA RYNKU NIEMIECKIM - ASPEKTY PRAWNO-ORGANIZACYJNO-PODATKOWE” w dniu 16 kwietnia 2014

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  oraz  Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Opolu mają zaszczyt zaprosić przedsiębiorców na nieodpłatnie spotkanie informacyjne „PRZEDSIĘBIORCA POLSKI NA RYNKU NIEMIECKIM - ASPEKTY PRAWNO-ORGANIZACYJNO-PODATKOWE” w dniu 16 kwietnia 2014

Harmonogram.pdf

czwartek, 3 kwietnia 2014

zapytanie ofertowe - przeniesienie i podłączenie ekranu LED na ulicy Katowickiej 55

Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje firmy, która byłaby w stanie kompleksowo zdemontować ekran LED, znajdujący się na ulicy Wrocławskiej 102, a następnie zamontować ekran na budynku Izby Rzemieślniczej znajdującym się na ulicy Katowickiej 55. Oprócz montażu i demontażu wykonać trzeba będzie nową lub zmodyfikować konstrukcję stalową, na której opiera się LED obecnie. W wycenie należy również uwzględnić podłączenie ekranu do prądu - doprowadzenie siły oraz ująć koszt kierownika budowy. Na ofertę czekamy do 11 kwietnia 2014 r. W razie pytań, zapraszam do kontaktu. Termin realizacji - maj / czerwiec. Od 1 lipca br ekran powinien zacząć funkcjonować na nowej lokalizacji. Projekt oraz pozwolenie dostępne są u Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego.

Zapraszamy do kontaktu: 77 454 31 73 wew. 28 lub 21

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA (są jeszcze wolne miejsca)

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.
Planowany termin rozpoczęcia kursu: przełom kwietnia i maja 2014.
kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

środa, 2 kwietnia 2014

Kto chce zostać w OFE musi złożyć oświadczenie

Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. członek OFE może złożyć w ZUS oświadczenie o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE. Jeżeli takie oświadczenie nie zostanie złożone, będzie to równoznaczne z wyborem ZUS – całość składki emerytalnej będzie ewidencjonowana w ZUS.

wtorek, 1 kwietnia 2014

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu Norma PRO (3 dni, 18h lekcyjnych) - 10 - 14 kwietnia 2014

W dniach 10, 11 i 14 kwietnia w godzinach 15:30 - 20:00 organizujemy Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu Norma PRO. Zajęcia mają formę warsztatów, na których uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiarów i kosztorysów ofertowych. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH W KWIETNIU W ATRAKCYJNEJ CENIE

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu kwietniu br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu lub seminarium odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl