środa, 2 kwietnia 2014

Kto chce zostać w OFE musi złożyć oświadczenie

Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. członek OFE może złożyć w ZUS oświadczenie o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE. Jeżeli takie oświadczenie nie zostanie złożone, będzie to równoznaczne z wyborem ZUS – całość składki emerytalnej będzie ewidencjonowana w ZUS.
Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717), ubezpieczeni muszą zdecydować, czy chcą, by część ich składki była jak dotąd odprowadzana do OFE, czy też przekazywana na subkonto w ZUS. Oświadczenie o dalszym pozostawaniu w OFE ubezpieczeni mogą złożyć między 1 kwietnia a 31 lipca 2014 r. Bierność, a więc niezłożenie oświadczenia, będzie równoznaczne z wyborem ZUS.
Osoby, które pozostaną w OFE, będą przekazywały do niego 2,92 proc. pensji brutto. Ustawa obniżyła (z 3,5 proc. do 1,75 proc.) opłaty pobierane przez OFE od składek oraz przez ZUS za ich przekazywanie (z 0,8 proc. do 0,4 proc.).
Osoby rozpoczynające pracę na dokonanie wyboru będą miały 4 miesiące. Od 2016 r. ubezpieczeni będą mogli raz na cztery lata, pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca, zmienić decyzję.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 140).

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 31 marca 2014 r.