czwartek, 10 kwietnia 2014

Pracodawca zapewni pranie zanieczyszczonej odzieży roboczej

Pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.
Praniu, a jeśli trzeba odpylaniu i odkażaniu, powinna podlegać cała odzież robocza i wszystkie środki ochronne używane podczas pracy przez pracownika, które uległy zanieczyszczeniu materiałami, w tym np. koszule, podkoszulki, kalesony. Wskazane jest również pranie ręczników. Należy pamiętać, że przydział odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej odbywa się na podstawie ustalonej przez pracodawcę po konsultacji z pracownikami tabeli przydziału odzieży.
 
Zgodnie z art. 2379 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.
Zgodnie z § 43 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), jeżeli przeznaczona do prania odzież robocza lub ochronna może stać się powodem skażenia innej odzieży pranej jednocześnie lub, jeżeli jest ona szczególnie zabrudzona, a także, gdy wymagają tego specjalne względy higieny produkcji, w zakładzie pracy powinna być urządzona specjalna pralnia odzieży wyposażona w urządzenia mechaniczne do prania. Przy pralni należy zapewnić możliwość odpylania, dezynfekcji i suszenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także naprawy odzieży i obuwia roboczego.
Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 38) pracodawca zapewnia czyszczenie i pranie odzieży roboczej i ochronnej zanieczyszczonymi materiałami. Transport odzieży roboczej i ochronnej do wyspecjalizowanych pralni odbywa się w zamkniętych pojemnikach.

Data publikacji: 9 kwietnia 2014 r.