piątek, 4 kwietnia 2014

Seminarium prawne oraz indywidualne konsultacje z prawnikiem dla firm i przedsiębiorstw w ramach projektu „Przedsiębiorczość na pograniczu czesko-polskim w praktyce"

 
Kiedy:
24 kwietnia 2014 r. (czwartek)  od godz. 12.30

Miejsce:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 45-368 Opole ul. Ozimska 63

Uczestnictwo jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

Czesko-Polska Izba Handlowa wspólnie z partnerami z województwa opolskiego (Opolską Izbą Gospodarczą) organizuje seminarium prawne dla firm i przedsiębiorców.
Seminarium będzie dwugodzinne w ramach wykładu na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach.
W ramach spotkania istnieje możliwość zorganizowania indywidualnych konsultacji z prawnikami. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w bezpłatnych konsultacjach prawnych prosimy o wcześniejsze przesłanie pytań do prawników na adres: Opolska Izba Gospodarcza, 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 e-mail. g.koryzma@oig.opole.pl

 Indywidualne konsultacje należy rezerwować z wyprzedzeniem. Liczba konsultacji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt:   Grażyna Koryzma  Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39
e-mail. g.koryzma@oig.opole.pl   Tel 77 44 17 668 (669,691)