poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Spotkania w ramach projektu "Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy"

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA GRUP TEMATYCZNYCH 
w projekcie: 
Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Województwo opolskie, reprezentowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospdarki realizuje, wspólnie z krajem morawsko-śląskim oraz Opolską Fundacją Inicjatyw Międzynarodowych, projekt pn. „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy“, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Projekt ma na celu promowanie współpracy i zwiększanie potencjału czeskich i polskich przedsiębiorców na obszarach transgranicznych oraz stworzenie sieci przedsiębiorców zainteresowanych współpracą biznesu w kraju sąsiednim.
W celu nawiązania lepszych kontaktów między uczestnikami projektu z obu krajów stworzono  

„Analizę istniejących transgranicznych działań gospodarczych na terenie okręgu morawsko-śląskiego i województwa opolskiego“.

Na podstawie szczegółowej analizy i wywiadów z ekspertami zidentyfikowano cztery podstawowe obszary współpracy: