środa, 9 kwietnia 2014

Zaproszenie do udziału w projekcie „Firma XXI wieku to ekologiczna firma”


Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu zaprasza do udziału w projekcie „Firma XXI wieku to ekologiczna firma” WND-POKL.02.01.01-00-055/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego  w przedsiębiorstwach;     

- mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa - posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- oraz ich pracowników i właścicieli firm.

Do projektu rekrutujemy 240 pracowników/właścicieli firm, w tym 135 kobiet i 105 mężczyzn. Zakładamy udział 20 % uczestników powyżej 50 roku życia.
Czas trwania projektu: 01 lutego 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.
Rekrutacja do projektu trwa: od marca 2014 r. – do wyczerpania wolnych miejsc


W rekrutacji preferujemy:
- czas złożenia dokumentów rekrutacyjnych
- wielkość firmy (dodatkowe punkty dla mikro i małych firm)
- kobiety
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia
- brak Planu proekologicznego w firmie
- działalność w sektorze przemysłowym

W ramach projektu oferujemy:  

- bezpłatne szkolenia o tematyce proekologicznej (ekoinnowacje,  źródła finansowania, zarządzanie środowiskowe, marketing i ekologiczna marka produktu, audyt energetyczny, audyt ekologiczny, OZE)  w wymiarze 32 godzin. Na szkolenie może być skierowany przez pracodawcę każdy pracownik, bez względu na wykształcenie. Zajęcia odbędą się w weekendy poza siedzibą firmy w atrakcyjnych turystycznie miejscach. Uczestnikom szkolenia gwarantujemy noclegi i wyżywienie. W szkoleniach weźmie udział 160 pracowników/właścicieli firm, w tym 90 kobiet oraz 80 mężczyzn.

bezpłatne doradztwo, w ramach którego  zidentyfikujemy potrzeby przedsiębiorstw i wypracujemy indywidualnie dla każdej firmy „Plan wdrożenia działań proekologicznych”. Po zakończeniu doradztwa przedsiębiorstwu, opracujemy raport z wdrożonych rozwiązań proekologicznych. Oferujemy 10 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorcy, 20 godzin dla małego i 35 godzin dla średniego przedsiębiorstwa.

Szkolenia i doradztwo są ze sobą powiązane.
Oferujemy również udział pracowników/właścicieli firm w dofinansowanych studiach podyplomowych z tematów „Zarządzanie ekologiczne w MŚP” oraz „Ekoinnowacje w MŚP”- temat do wyboru. W ramach programu studiów gwarantujemy  także wyjazdy studyjne. Koszt studiów podyplomowych w 80 %  dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw i w 70% dla  pracowników średnich przedsiębiorstw pokrywa Unia Europejska. Firma/pracownik pokrywa odpowiednio tylko 20% lub 30 % kosztów studiów (około 1200,00 zł. lub 1.600,00 zł.). Studia obejmują 196 godzin zajęć (24 dni) a zajęcia odbędą się w piątek po południu i/lub w weekendy. Uczestnikom studiów oferujemy posiłki.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie/świadectwo ukończenia szkoleń/studiów.

Poprzez udział w projekcie dowiesz się:
Jak osiągać wyższe zyski wspierając rozwiązania proekologiczne?
Jak skutecznie wprowadzać rozwiązania EKO w Twojej firmie na przykładzie dobrych praktyk
W jaki sposób z korzyścią dla firmy wspierać jej rozwój w trosce o środowisko.
Jak w zgodzie z etyką biznesu rozwijać i promować rozwiązania ekologiczne.
Jak budować ekologiczną markę produktu i nowoczesny proekologiczny wizerunek firmy.

Biuro projektu:
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Młynarska 12
tel./fax 77 416 00 70 w. 22, tel.  603 270 333 lub 504 153 965        
www.ekodlafirm.wshe.edu.pl    e-mail: biuro@ekodlafirm.edu.pl