poniedziałek, 26 maja 2014

XXI edycja sztandarowego konkursu PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej"

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu informuje, o organizacji XXI edycji sztandarowego konkursu PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, który dba o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa pracy. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani okolicznościową statuetką, a także będą wpisani na prowadzoną przez Głównego Inspektora Pracy Złotą Listę Pracodawców.
Termin składania zgłoszeń konkursowych do OIP upływa z dniem 30 czerwca 2014. W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy niezależnie od form własności i wielkości zakładu pracy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu warunków pracy w ich firmach.
Z uwagi na różnorodność zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, a tym samym wielkość i skalę problemów, pracodawcy będą oceniani w trzech kategoriach, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników.
Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej OIP www.opole.oip.pl. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować pod numer tel. 77 47 00 916.

wtorek, 20 maja 2014

Najpierw ochrona zbiorowa

Według ogólnych przepisów bhp pracodawca jest obowiązany zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości.
Oznacza to m.in. obowiązek likwidacji (w miarę technicznych i ekonomicznych możliwości) zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. Jeżeli ze względu na aktualny poziom techniki lub rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, pracodawca powinien zastosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Zawsze pracodawca powinien zapewnić pierwszeństwo stosowania środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej.

poniedziałek, 19 maja 2014

COACHING WEEK w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, 23.05.2014 17:00

23.05.2014 r.
Piątek


Coaching Week Opole
Godzina i adres
Temat i prowadzący
Szczegóły
17.00 – 17.20
Izba Rzemieślnicza,
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
Otwarcie
Prowadzący:
Jacek Kozłowski – coach ACC ICF,
Prezes ICF Polska

Wprowadzenie do coachingu. Czym jest coaching wg ICF
Prowadzący:
Agnieszka Gawor – coach ICF,
Lider Oddziału ICF w Opolu


Prezentacja International Coach Federation
Uczestnicy wykładu będą mieli okazję zapoznać się ze stowarzyszeniem, poznać zasady jego działania oraz dowiedzieć się jakie standardy spełnia coach, który posiada akredytację ICF.
17.20 – 17.40
Izba Rzemieślnicza,
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
Po co coaching organizacjom? Jakie daje korzyści i efekty?
Prowadzący:
Dorota Jaworska – coach ACC ICF, V-ce Lider Oddziału ICF Opole
Wykład
Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób można wykorzystać coaching w rozwoju pracowników. Kiedy najlepiej go stosować?
17.40 – 18.20
Izba Rzemieślnicza,
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
Coaching znany i nieznany, czyli fakty i mity na temat coachingu
w biznesie
Prowadzący
Agnieszka Gawor – coach ICF,
Lider Oddziału ICF w Opolu
Dorota Jaworska – coach ACC ICF, V-ce Lider Oddziału ICF Opole
Zaproszeni Goście:
Maciej Skucik – V-ce Prezes Stegu
Sp. z o.o.,
Jacek Kozłowski - Prezes ICF Polska,
Joanna Firsowicz – członek BCC, coach ICF
Panel dyskusyjny
Celem panelu jest wymiana doświadczeń w zakresie coachingu w organizacjach.
Uczestnicy dowiedzą się jak coaching w praktyce funkcjonuje w opolskich przedsiębiorstwach, a eksperci ds. coachingu opowiedzą o coachingu w polskim biznesie
18.20 – 19.00
Izba Rzemieślnicza,
ul. Katowicka 55
45-061 Opole


19.00
Poznaj opolskiego coacha


Zakończenie
Jacek Kozłowski – coach ACC ICF,
Prezes ICF Polska
Spotkania indywidualne
Każdy z uczestników będzie miał okazję porozmawiać z wybranym przez siebie coachem, zadać mu pytania, poznać szczegóły procesu coachingowego czy nawet wziąć udział w sesji coachingowej

XIV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

„Człowiek Najlepsza Inwestycja”
23-24 czerwca 2014 r., 
Centrum Nauki Kopernik,
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 23-24 czerwca 2014 roku w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik, zorganizuje Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Człowiek Najlepsza Inwestycja. Głównym celem Forum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem ludźmi oraz przepływu doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, instytucjami naukowymi  i praktykami biznesu.
Tegoroczne Forum MSP poświęcone będzie dwóm aspektom:
 • I dzień Forum - prezentacji najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP;
 • II dzień Forum - działaniom edukacyjnym dla osób chcących założyć  działalność gospodarczą.
Do udziału w Forum zostali zaproszeni praktycy biznesu – prezesi i wiceprezesi – którzy skonfrontują swoje doświadczenia z praktykami z małych i średnich firm. Zaproszeni goście postarają się odpowiedzieć na pytanie na ile swój sukces firmy zawdzięczają zespołom pracowników a na ile ich liderom.
Gość specjalny Forum  - polarnik Marek Kamiński - podzieli się z uczestnikami  swoimi doświadczeniami w realizacji postawionych  sobie celów i  odpowie na pytanie, jakie cechy  - istotne dla lidera - miały wpływ na sukcesy, jakie odnosił w życiu.
Wśród przedstawicieli administracji państwowej, którzy potwierdzili swój udział w Forum znajdą się między innymi: Janusz Piechociński, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Władysław Kosiniak-Kamysz, minister Pracy i Polityki Społecznej  a także prezes PARP -  Bożena Lublińska-Kasprzak.
W czasie Forum uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wypracowanymi w projektach PARP rozwiązaniami i narzędziami związanymi z rozwojem zasobów ludzkich w firmach MMSP. Interaktywne prezentacje i mini warsztaty będą źródłem wiedzy i inspiracji do zmian wprowadzanych we własnych firmach.
Udział w Forum jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Rejestracja tylko on-line na stronie: http://forummsp.parp.gov.pl/index/index/2696
Kontakt: Departament Komunikacji Zewnętrznej PARP - tel. (22) 432-71-45

Przedłużenie rekrutacji do projektu ponadnarodowego systemowego pt. Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Partnerami: Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu ponadnarodowego systemowego pt. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest wzrost działalności innowacyjnej 200 przedsiębiorstw do końca czerwca 2015r., poprzez wypracowanie 200 propozycji innowacyjnych rozwiązań wdrożeniowych, dzięki wykorzystaniu modelu współpracy nauki z biznesem, opierającego się na wiedzy i doświadczeniach niemieckich.

W projekcie zostanie wspartych 200 przedsiębiorstw z branż kluczowych dla województwa opolskiego, których działalność wpisuje się odpowiednio:
 1. w obszar nauk przyrodniczych w zakresie użytkowym dla przemysłu rolno-spożywczego dla którego zidentyfikowano następujące dziedziny: biologię, bioróżnorodność, rolnictwo, biotechnologię, chemię (w ramach zadania za które odpowiada Uniwersytet Opolski – 100 Przedsiębiorstw),
 2. w obszar nauk technicznych i nauk o zarządzaniu w zakresie użytkowym dla przedsiębiorców, w ramach których zidentyfikowano następujące obszary technologiczne: przetwórstwo metali, paliwa alternatywne, energia odnawialna, informatyczne systemy eksperckie i inne specjalizacje inteligentne (w ramach zadania, za które odpowiada Politechnika Opolska – 100 Przedsiębiorstw).

Rekrutacja do projektu została przedłużona
do 31 maja 2014r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie oraz rekrutacji do projektu określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz ogłoszenie o rekrutacji dostępne na stronie internetowej projektu:

Regionalne Forum Przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu organizowanym z inicjatywy EY oraz PKO Banku Polskiego w ramach "Regionalnego Forum Przedsiębiorców", które odbędzie się w dniu 22 maja 2014r. w Hotelu Mercure przy ulicy Krakowskiej 57/59 w Opolu o godzinie 17.00.
Temat panelu dyskusyjnego to „Lokalna siła globalnych graczy. Jak wykorzystać potencjał regionu budując przewagę konkurencyjną firmy i strategię jej rynkowej ekspansji”.
Dyskusja w gronie przedsiębiorców, poprzedzona prezentacją makroekonomiczną, pozwoli na wypracowanie unikatowych wniosków, a także na zidentyfikowanie najskuteczniejszych sposobów wykorzystania "lokalnego potencjału w budowaniu przewagi konkurencyjnej w drodze na globalne rynki".
Szczegółowe informacje na: www.ey.com/pl/rfp

Po spotkaniu zapraszamy na bankiet.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału poprzez stronę:  www.ey.com/pl/rfp
 
 

piątek, 16 maja 2014

Wynajem sal bankietowych na wesela, komunie, chrzciny w Izbie Rzemieślniczej w Opolu

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania niezwykle szykowne sale bankietowe mogące pomieścić, w zależności od potrzeb, nawet i do 100 osób. Nieprzeciętny klimat tego miejsca sprawi, że każda uroczystość zorganizowana w naszym obiekcie będzie wyjątkowa i niezapomniana.

Do dyspozycji mamy:
- salę bankietową główną,
- salę bankietową czerwoną,
- salę barową.

Jeżeli potrzebujecie Państwo wynająć salę na wesele, komunię, chrzciny, przyjęcie bankietowe czy bal sylwestrowy, to zapraszamy do kontaktu i obejrzenia w/w sal.

Nasz lokal jest klimatyzowany, dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość długoterminowego wynajmu sal bankietowych.

czwartek, 15 maja 2014

Od czerwca więcej zarobi emeryt i rencista

Od czerwca wzrośnie wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Od czerwca wzrośnie wynagrodzenie pracownika młodocianego

Od 1 czerwca wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2014 r.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 12 maja 2014 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2014 r. wyniosło 3895,31 zł. Jest ono wyższe o 71,99 zł od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r., które wynosiło 3823,32 zł.

środa, 14 maja 2014

Ostatnia szansa na udział w projekcie Biznes w Niemczech

Obroty handlowe między Polską a Niemcami osiągnęły w 2013 roku rekordowy poziom 71,5 mld euro i były o 3,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. 5 laureatów konkursu Biznes w Niemczech otrzyma niezwykłą szansę na współpracę właśnie z Niemcami. Do końca konkursu Biznes w Niemczech pozostało jeszcze niecałe 2 tygodnie.

Z polskich danych wynika, że w ubiegłym roku polski eksport do Niemiec wyniósł 38,2 mld euro i wzrósł w porównaniu z rokiem 2012 o 5,9 proc., natomiast import z Niemiec zamknął się kwotą 33,3 mld euro i był wyższy o 1,5 proc. Oznacza to, że w handlu z Niemcami Polska wypracowała nadwyżkę w wysokości prawie 5 mld euro.

Jeszcze tylko do końca maja trwa konkurs Biznes w Niemczech, gdzie polskie firmy mogą wygrać udział w wizycie studyjnej do Niemiec. Wystarczy nakręcić 3 minutowy filmik o produkcie lub usłudze, którą autor chciałby wprowadzić na rynek niemiecki. Filmik należy wysłać korzystając z formularza zamieszczonego na stronie www.bizneswniemczech.pl

wtorek, 13 maja 2014

Kampania EU-OSHA „Stres w pracy”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) uruchomiła kampanię, której celem jest podniesienie świadomości na temat ryzyka wynikającego ze stresu związanego z pracą oraz promującą sposoby zarządzania tym ryzykiem. Kampania jest skierowana zarówno do pracodawców, jak i pracowników.
Z aktualnych danych EU-OSHA wynika, że przyczyną ponad połowy nieobecności w pracy jest stres. Jest on obecnie jednym z głównych problemów zdrowotnych związanych z pracą.

oferta wynajmu powierzchni po atrakcyjnych cenach w Rzemieślniczym Inkubatorze Przedsiębiorczości

Izba Rzemieślnicza w Opolu, w ramach prowadzonego Inkubatora Przedsiębiorczości, ma do wynajęcia pomieszczenia po preferencyjnych stawkach dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub osób prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata. Pomieszczenia mieszczą się w budynku Izby przy ulicy Katowickiej 55 w Opolu na IV piętrze. Podstawowa stawka najmu wynosi 7 zł za m2. Szczegóły uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego. tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.

poniedziałek, 12 maja 2014

Informacja o nowej, w pełni uruchomionej wyszukiwarce danych o handlu oraz lista targów i dodatek o BPCC Trade w Pulsie Biznesu

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa udostępniła nową, niezależną wyszukiwarkę danych, aby pomóc firmom zrozumieć jaki jest popyt i podaż na produkty we wszystkich krajach na całym świecie z perspektywy importu i eksportu z Wielkiej Brytanii. 

http://www.uktradedata.co.uk to strona, która w przeciągu kilku sekund  analizuje dane dotyczące importu i eksportu z pośród 4000 kodów towarowych i identyfikuje 15 rynków o największym potencjale dla brytyjskich produktów czyniąc ją ważnym źródłem informacji na temat popytu i wskaźników eksportu. W przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł informacji statystycznej dotyczących handlu zagranicznego platforma jest łatwa w nawigacji, atrakcyjna wizualnie i pozwala użytkownikom na pobieranie i analizę danych w zaledwie kilka sekund, w przyjaznym dla użytkownika formacie, do użytku wewnętrznego oraz z klientami i partnerami. Korzystanie z wyszukiwarki jest na obecną chwilę bezpłatne, wystarczy się zarejestrować przy pierwszym wejściu.

Poniżej link do strony z najważniejszymi targami odbywającymi się w Wielkiej Brytanii w 2014 roku, aktualną listą firm brytyjskich które poszukują partnerów biznesowych na rynku polskim oraz dodatek na temat działalności BPCC oraz UKTI w Polsce, który ukazał się niedawno w Pulsie Biznesu.


Mam nadzieję, że dodatek przybliży Państwu naszą działalność i cele które chcemy osiągnąć. Zachęcam również do korzystania z wyszukiwarki danych o handlu, która teraz pokazuje w pełni eksport z Polski do Wielkiej Brytanii (z perspektywy konkretnych produktów lub dziedzin).

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu ze mną, jak również również do przesłania tych informacji do firm lub instytucji, które zainteresowane są rynkiem brytyjskim.

Daria Bąk
Business Consultant, Trade Team

British Polish Chamber of Commerce
Legnicka 51-53
54-203 Wrocław
Mobile: + 48 663 427 113
www.bpcc.org.pl

czwartek, 8 maja 2014

SZKOLENIA DLA UCZNIÓW KLAS III ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów klas III Zasadniczych Szkół Zawodowych.
Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
 • zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
 • zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
 • konsultacje z wykładowcami.
Do udziału w szkoleniu zachęcamy tych, którzy chcą sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu, jak i uzupełnić swoją wiedzę na konsultacjach
z wykładowcami. Organizujemy:
 • szkolenia 2 dniowe dla grup jednozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu,
 • szkolenia jednodniowe dla grup wielozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu

Udział uczniów w szkoleniu jest dobrowolny.

Koszt szkolenia:
 • dwudniowe – 55,00 PLN
 • jednodniowe – 40,00 PLN

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 31.05.2014 roku pisemnie lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, tel. 077 454-31-73 wew. 20 lub 22.

środa, 7 maja 2014

Wyjazdy zagraniczne w ramach projektu "Opolska Platforma Innowacji OPI"

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach realizowanego projektu Opolska Platforma Innowacji OPI organizuje w najbliższym czasie wyjazdy zagraniczne związane z tematyką specjalizacji regionalnych,  tworzeniem i rozwijaniem sieci i platform współpracy, clusteringu, transferu innowacji i technologii, marki regionalnej i marketingu regionalnego.
Planuje się zorganizować następujące wyjazdy:

02- 04.06.2014
Wyjazd dla firm branży meblarskiej, design, branż kreatywnych oraz firm związanych z projektowaniem i aranżacją wnętrz, itp. do Styrii/ Austria w związku z trwającym w Graz i okolicy tzw. europejskim miesiącem design oraz faktem , że miasto Graz wybrane zostało w roku 2014 – europejską stolicą design. W ramach wyjazdu planuje się odwiedzić kilka wystaw i ewentów związanych z tym wydarzeniem oraz kilka innowacyjnych firm styryjskich z branży mebli i aranżacji wnętrz. Planuje się także odwiedzić Styryjski Klaster Drzewny oraz Regionalną Agencję
Rozwoju Gospodarki i Internacjonalizacji w Graz, gdzie planuje się zorganizować spotkanie z miejscowymi znanymi projektantami i designerami

02- 05.09.2014
Udział WO w roli wystawców pod wspólnym szyldem „Meblarstwa Opolskiego” w międzynarodowych targach branży meblarskiej MTM 2014 w Ostródzie. W planie mamy wynajem sporej powierzchni wystawienniczej wraz z profesjonalna zabudową, transport eksponatów samochodem ciężarowym , obsługa organizacyjno – tłumaczeniowa stoiska targowego, wyjazd studyjny dla IOB do Ostródy podczas trwania targów.
Uczestnictwo pod szyldem IOB , np. Klastrów, Izb, Cechów, stowarzyszeń branżowych, itp.

Wszystkie wydarzenia objęte są całkowitym lub prawie pełnym dofinansowaniem w ramach projektu OPI. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Roland Kulig
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Przedsiębiorczości
Opolska Platforma Innowacji
ul. Spychalskiego 1a
45-716 Opole
tel.     +48 77 403 36 43
kom. +48 605640069

wtorek, 6 maja 2014

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej już w maju

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuję, że w miesiącu maju 2014 planuje przeprowadzić szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu zdarzenia. Ponadto szkolenie ma na celu również utrwalenie podstawowej wiedzy zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy oraz kształtowania właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach ratunkowych. Szkolenie skierowane jest dla pracodawców i pracowników firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej:
Damian Ozorkiewicz
tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

poniedziałek, 5 maja 2014

SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH W MAJU W ATRAKCYJNEJ CENIE

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu maju br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu lub seminarium odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl