czwartek, 15 maja 2014

Od czerwca wzrośnie wynagrodzenie pracownika młodocianego

Od 1 czerwca wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2014 r.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 12 maja 2014 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2014 r. wyniosło 3895,31 zł. Jest ono wyższe o 71,99 zł od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r., które wynosiło 3823,32 zł.
 
Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 czerwca 2014 r. wyższe i będzie wynosiło:
1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 155,81 zł,
2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 194,77 zł,
3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 233,72 zł.
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 czerwca do końca sierpnia 2014 r. będzie wynosiła:
1) w pierwszym roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne - 15,21 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 10,13 zł (płatnik), 2,34 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 3,82 (ubezpieczony),
2) w drugim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne - 19,01 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 12,66 zł (płatnik), 2,92 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 4,77 (ubezpieczony),
3) w trzecim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne - 22,81 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 15,19 zł (płatnik), 3,51 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 5,73 (ubezpieczony).

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 14 maja 2014 r.