czwartek, 8 maja 2014

SZKOLENIA DLA UCZNIÓW KLAS III ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów klas III Zasadniczych Szkół Zawodowych.
Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
  • zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
  • zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
  • konsultacje z wykładowcami.
Do udziału w szkoleniu zachęcamy tych, którzy chcą sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu, jak i uzupełnić swoją wiedzę na konsultacjach
z wykładowcami. Organizujemy:
  • szkolenia 2 dniowe dla grup jednozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu,
  • szkolenia jednodniowe dla grup wielozawodowych, obejmujące tematy do części pisemnej i ustnej egzaminu

Udział uczniów w szkoleniu jest dobrowolny.

Koszt szkolenia:
  • dwudniowe – 55,00 PLN
  • jednodniowe – 40,00 PLN

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 31.05.2014 roku pisemnie lub telefonicznie. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, tel. 077 454-31-73 wew. 20 lub 22.